Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Nuchterheid nodig in berichtgeving over psychose

Nieuws Nuchterheid nodig in berichtgeving over psychose

In de krant, op radio en televisie, en op sociale media gaat het regelmatig over mensen met een psychose of psychosegevoeligheid. De belangenorganisaties Anoiksis, Samen Sterk zonder Stigma, PlusMinus, PsychoseNet en Mind Ypsilon wilden weten wat de mensen die het aangaat zélf van die berichtgeving vinden.

Dat hebben we een groep mensen gevraagd in een eenvoudige enquête met een zo open mogelijke vraagstelling in te vullen. Ruim 400 mensen namen de moeite om de enquête in te vullen, onder wie ruim 150 personen die zelf gevoelig zijn voor psychose.

De belangrijkste uitkomsten:

Mensen met psychosegevoeligheid voelen zich in de media vooral neergezet als overlastgevend, gevaarlijk of ernstig hulpbehoevend

In de media ontbreekt nuchterheid. De andere kant van het verhaal wordt maar mondjesmaat verteld: dat een crisis meestal tijdelijk is, dat een zinvol leven eerder regel dan uitzondering is, dat maar een kleine minderheid van mensen met psychosegevoeligheid ooit overlast geeft of geweld pleegt.

20210520-Uitkomsten-enquete-berichtgeving-psychose
Tip: Je kunt met de pijltjes-toetsen bladeren door het document

Veel respondenten geven bruikbare tips of suggesties voor betere berichtgeving rond psychose

Op basis van dit onderzoek gaan de vijf belangenorganisaties hier de komende tijd mee aan de slag: er komt een ‘handreiking omgaan met de media’ voor mensen met psychosegevoeligheid, een mediatraining voor ervaringsdeskundigen en we willen graag in gesprek met journalisten en andere vertegenwoordigers van de media over onze bevindingen.


Kees Dijkman, Projectleider Aanpak stigmatisering in de media.

PsychoseNet, Anoiksis, Samen Sterk zonder Stigma, PlusMinus en Mind Ypsilon, mei 2021

Lees meer over psychosegevoeligheid & media: