Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

On the road to zero suicides

zero suicides

Directeur en psychiater Jan Mokkenstorm van 113 Zelfmoordpreventie verdedigde op vrijdag 8 maart zijn proefschrift over strategieën om suïcide te voorkomen. Mokkenstorm richtte 113 tien jaar geleden zelf op. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot hét centrum voor zelfmoordpreventie in Nederland.

Toegankelijke en anonieme hulp

Een van die strategieën die werd onderzocht is het vergroten van de toegankelijkheid en patiëntgerichtheid van zorg door het aanbieden van online hulp aan mensen die met zelfmoordgedachten worstelen, 24/7, gratis en anoniem via www.113.nl. De bevindingen laten een positief effect van 113 zien, maar tonen daarnaast ook belangrijke verbeterpunten aan voor deze relatief nieuwe vorm van online hulpverlening.

Nieuwe benadering: Zero Suicides

In zijn proefschrift betoogd Jan Mokkenstorm dat het is het rationeel is om een ‘Zero Suicide’ doelstelling na te streven in de gezondheidszorg. Een benadering die vraagt om een organisatie-breed streven dat mensen niet eenzaam of radeloos sterven door suïcide. Belangrijk hierbij is dat dit doel – nul suïcides – beschouwd moet worden als een inspirerende stip aan de horizon waarnaar toe gewerkt moet worden. Actieve preventie van zelfmoord is hier een belangrijk onderdeel van.

zero suicides

On the road to zero suicides

Wil je het proefschrift lezen? Bekijk hier de online versie van ‘On the road to zero suicides: Implementation studies’.

Meer informatie over het onderzoek en 113 Zelfmoordpreventie kun je lezen op 113.nl.


Denk jij aan zelfmoord? Of ken je iemand die hier mee worstelt? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.

Photo credit: cover proefschrift.