Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Psychiatrie is geen wetenschap – Artikel HP de Tijd

science tweets

Voor HP de Tijd schreef schrijver en journalist Jeroen Verkroost afgelopen week over zijn eigen ervaringen in een psychiatrische kliniek, en hoe het misplaatste wetenschappelijke karakter van de psychiatrie correcte diagnoses en behandelingen in de weg staat. “Door de wetenschappelijke psychiatrie worden mensen ontdaan van hun geschiedenis, context en persoonlijkheid.

Jeroen Verkroost: “Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met de psychiatrie – ik werd opgenomen in een psychiatrische kliniek vanwege een psychose – kreeg ik sterk het vermoeden dat de psychiater vooral bezig was met het afvinken van symptomen, die bij elkaar opgeteld leiden tot een diagnose. Over de inhoud van mijn psychose noch mijn achtergrond werd er gesproken. Dit leidde tot wantrouwen van mijn kant ten aanzien van de behandeling en de psychiater zelf.

Deze werkwijze komt voort uit de natuurwetenschappelijke methode die de psychiatrie hanteert, maar de vraag is in hoeverre die wetenschappelijke aanspraak terecht is en of zij recht doet aan de complexiteit van de menselijke geest.”

Lees het hele artikel verder op hpdetijd.nl