Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

SELFIE-onderzoek zoekt deelnemers

Nieuws Selfie-onderzoek

Het overgrote deel van psychische stoornissen ontstaat vóór het 25e levensjaar. Preventieve interventies worden dus steeds belangrijker in het verbeteren van welzijn, verhogen van veerkracht en in het voorkomen van psychische problemen later in het leven.

Het meemaken van een traumatische ervaring op jonge leeftijd blijkt vaak ernstige gevolgen te hebben op het zelfvertrouwen van een slachtoffer. Dit verhoogt het risico op het ontwikkelen van psychische stoornissen. Al deze informatie doet vermoeden dat het aanpakken van een laag zelfbeeld bij getraumatiseerde jongeren een veelbelovende strategie is.

De SELFIE-interventie pakt dit aan

Het unieke aan SELFIE is dat het een jeugdvriendelijke, gepersonaliseerde (begeleide) zelfhulp interventie is die in het dagelijks leven wordt aangeboden middels een smartphone app (PsyMateTM). Door de app in het dagelijks leven aan te bieden verwachten we, op basis van literatuur, dat de interventiecomponenten beter worden overgedragen.

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar jongeren tussen de 12 en de 26 jaar oud die voor hun 18e levensjaar een traumatische ervaring hebben meegemaakt (fysiek, seksueel of emotioneel misbruik, emotioneel of fysieke verwaarlozing, gepest, of getuige geweest van huiselijk geweld tussen ouders).

Het doel van het onderzoek is om te testen of de app het zelfbeeld van jongeren die in de kindertijd een trauma hebben meegemaakt kan verbeteren en de impact van het trauma kan minimaliseren. Dit wordt onderzocht door alle deelnemers door loting in te delen in de controlegroep of de interventiegroep. Deze twee groepen worden voor de interventie, na de interventie, en tijdens de 6, 18 en 24 maanden follow-ups met elkaar vergeleken.

De interventie duurt zes weken

Wat gebeurt er als je deelneemt:

  • Elke twee weken heb je een sessie met de psycholoog . Tussen deze sessies door heb je drie keer e-mail contact met de psycholoog.
  • Je gaat dagelijks aan de slag met de app. De app bevat allerlei opdrachten waarin je werkt aan het verbeteren van je zelfbeeld. De opdrachten nemen gemiddeld ongeveer 5 minuten in beslag. De app is persoonlijk en er wordt aan je zelf opgestelde doelen gewerkt.

Een voorbeeld van een opdracht in de app is de “positieve datalog”. Hierin beschrijft je eerst (kleine) gebeurtenissen of ervaringen op een dag waarbij je een goed gevoel kreeg. Later leer je om positieve eigenschappen te koppelen aan deze positieve gebeurtenissen en ervaringen. Zo kan bijvoorbeeld “gelachen met vrienden” betekenen dat iemand “humor” heeft, of “de to-do lijst afgewerkt” kan betekenen dat je een “harde werker” bent. Op deze manier ontstaat er een lijst van persoonlijke positieve eigenschappen die altijd ingezien kan worden.

  • Ook leer je middels de app om ontvangen kritiek kritisch te bekijken. Niet alle kritiek zou als waarheid moeten worden aangenomen, vaak is kritiek slechts een mening van anderen. Je leert door de app minder gevoelig te worden voor (onterechte) kritiek. Zo zijn er nog veel meer opdrachten in de app.

Wil je meer informatie over de selfiestudie? Wil je graag deelnemen? Surf naar selfiestudie.nl of stuur ons een mailtje op selfie@maastrichtuniversity.nl


Nele Volbragt, Onderzoekscoördinator SELFIE-onderzoek.