flag 001
flag 001
flag 001
flag 001
TOT GOD - Een voorstelling over psychosegevoeligheid * PsychoseNet

Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

TOT GOD – Een voorstelling over psychosegevoeligheid

TOT-GOD-Poster

Wat gebeurt er als je niet buiten de taal kunt bestaan? Als je woorden nodig hebt om je bestaan te beschrijven en rechtvaardigen, maar die woorden alleen maar de juiste, de meest precieze mogen zijn?

TOT GOD is een voorstelling die gaat over pogingen om zo dicht mogelijk bij de ander te komen, maar waarbij ons talige systeem in de weg staat. Een voorstelling over het gebrek aan scheiding tussen de gedachten van het zelf en de ander. Over een werkelijkheid die voor de één volstrekt logisch voorkomt en voor de ander enkel verwarring oproept.

TOT GOD wordt gedreven door de noodzaak te zijn, maar toont een worsteling met haar voorwaarden.

Speeldata in november 2019 in Zwolle, Almelo, Amsterdam en ’s Hertogenbosch.