Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Vragenlijstonderzoek ‘Wat betekent herstel voor u?’

Logo Psychosis Progonosis predictor

Het is moeilijk om te voorspellen hoe iemand zal herstellen na een psychose. Voor patiënten, naasten en hulpverleners is ook onvoldoende bekend wat ze kunnen doen om dat herstel positief te beïnvloeden.

Wat voor de één goed werkt, blijkt voor de ander geen oplossing te zijn. Om hier verandering in te brengen, werkt de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht onder leiding van professor Wiepke Cahn aan de ontwikkeling van de Psychose Prognose Predictor.

Stap 1: vragenlijstonderzoek: wat is herstel?

Om de belangrijkste factoren van herstel vanuit het perspectief van mensen met psychotische kwetsbaarheid, hun naasten en hulpverleners in kaart te brengen zijn we een vragenlijstonderzoek gestart.

Wat:   Anoniem vragenlijstonderzoek
Wie:   Mensen met psychotische kwetsbaarheid, hun naasten en hulpverleners
Duur: 15 – 20 minuten

Doel:  In kaart brengen welke uitkomsten/behandeldoelen het belangrijkst worden geacht bij psychotische kwetsbaarheid

Wilt u ons helpen door uw visie op herstel te delen?

Via deze link komt u op onze website met meer informatie. Hier kunt u doorklikken voor deelname: News – Patterns in Psychiatry (patternsonline.org)


Onder leiding van professor Wiepke Cahn werkt de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht aan de ontwikkeling van de Psychose Prognose Predictor.