Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Dr. Peter C. Groot is onderzoeker en ervaringsdeskundige bij User Research Center NL, UMC Utrecht. Hij is deskundige medicatie afbouw en taperingstrips. Taperingstrips (ook wel: afbouwmedicatie) maken veilige afbouw praktisch mogelijk van medicijnen die bij te snel stoppen problemen kunnen veroorzaken.

Wat moet ik met het advies van de afbouwpoli?

Vraag

Beste Peter,

Afgelopen week heb ik weer een gesprek gehad met een gespecialiseerde verpleegkundige van de afbouwpoli in verband met de afbouw van venlafaxine. Zij wordt ook mijn behandelaar.

Momenteel zit ik op ongeveer 15 mg venlafaxine (30 korrels).

Ze stelde voor om op te hogen naar 37.5 mg en dan afbouwen in een paar stappen (naar 25 mg, dan 12.5 mg, dan twee keer 5 mg minderen en dan 1 mg minderen).

Ze reageerde afkeurend op het gebruik van taperingstrips (advies: ook weer eerst ophogen naar 37.5 mg) omdat bij onttrekkingsverschijnselen tijdens het verlagen van de dosis het lastig is om dan de Regenboog Apotheek te vragen om pillen te leveren in die dosis voor de tijd die nodig is voordat ik de volgende stap neem.

Ook vroeg ze waarom ik wil afbouwen gezien mijn voorgeschiedenis en kwetsbaarheid. In mijn jeugd werd ik emotioneel verwaarloosd en ik heb veel depressies gehad en ook meerdere therapieën gevolgd.

Ik ben 10 jaar geleden begonnen met venlafaxine na een opeenvolging van pijnlijke gebeurtenissen. De afgelopen jaren heb ik veel gelezen over zelfontplooiing en spiritualiteit en mede hierdoor heb ik meer zelfvertrouwen gekregen. Ook sinds de ophoging naar 30 korrels gaat het beter met mij.

Hoe moet ik nu verder afbouwen en wat moet ik met het advies van de verpleegkundige?

Hartelijk dank voor uw antwoord.

Antwoord

Beste G.,

Juist vanwege alle kwetsbaarheden waarvoor men bij de afbouwpoli terecht aandacht vraagt, is het van belang dat je op de best mogelijke en voor jou voldoende geleidelijke manier kunt afbouwen. Dat betekent voor jou dat je in voldoende kleine stapjes moet kunnen afbouwen en daarvoor de tijd moet kunnen nemen die jij daarvoor nodig hebt. Waarbij ervoor gezorgd wordt dat die stapjes naar het einde toe steeds kleiner worden.

Praktisch gezien is dat op dit moment alleen maar mogelijk met behulp van taperingstrips. Daarmee kan namelijk veel geleidelijker worden afgebouwd dan volgens het advies dat je nu van de afbouwpoli hebt gekregen. Namelijk het advies om eerst terug te gaan naar 37.5 mg en om daarna in een beperkt aantal, en voor jou vrijwel zeker te grote, stappen de dosis te gaan verlagen.

Die verhoging naar 37.5 mg begrijp ik niet omdat je door zelf af te bouwen al op een dosis van 15 mg bent uitgekomen, waarop je inmiddels ook gestabiliseerd lijkt te zijn. Je schrijft namelijk dat het met jou beter gaat sinds je hebt opgehoogd naar 30 korrels ofwel ongeveer 15 mg. Als dat zo is dan is er voor jou geen enkele reden om eerst weer terug te gaan naar 37.5 mg. Vooral niet omdat die dosisverhoging, als je dat in één keer doet, ook weer tot problemen kan leiden. Je lichaam is nu namelijk min of meer gewend aan die 15 mg en moet dan opeens weer wennen aan een meer dan twee keer zo hoge dosis, zonder dat daarvoor een goede reden is.

Je schrijft dat men je bij de afbouwpoli heeft verteld dat het bij onttrekkingsverschijnselen tijdens het verlagen van de dosis lastig is om dan aan de Regenboog Apotheek te vragen om pillen te leveren in die dosis voor de tijd die nodig is, voordat je de volgende stap neemt. Wat de afbouwpoli je hier vertelt is niet juist. Als voor langere tijd een bepaalde dosering nodig is om te kunnen stabiliseren dan kan je behandelaar daarvoor een stabilisatiestrip voorschrijven die na ontvangst van het recept binnen een dag naar jou toegestuurd wordt. De paar dagen die je dan moet wachten kunnen in de praktijk vrijwel altijd worden overbrugd met behulp van een (lagere) dosering in de zakjes van de taperingstrip die je nog niet hebt gebruikt. De medewerkers van de Regenboog Apotheek kunnen je hierbij adviseren en zullen je hierbij helpen. Zij hebben hier veel ervaring mee omdat dit probleem in de praktijk veel vaker voorkomt.

Je kunt aan de gespecialiseerde verpleegkundige vragen waarom zij hiervan niet op de hoogte is en waarom zij afkeurend reageert op het gebruik van taperingstrips, terwijl daarmee een veel geleidelijkere afbouw op maat mogelijk is dan volgens het advies van de afbouwpoli. En terwijl er overtuigend wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van afbouwen met behulp van taperingstrips. Terwijl zulk bewijs voor het door de afbouwpoli aan jou voorgestelde afbouwschema volledig ontbreekt.

SAMENVATTEND:
Gelet op jouw voorgeschiedenis en alle problemen die je bij afbouwen al hebt gehad kan ik niet begrijpen waarom ze bij de afbouwpoli blijven vasthouden aan afbouwen volgens een onbewezen afbouwschema in (te) grote stappen terwijl een veel veiligere en wel bewezen manier van afbouwen voor jou gewoon beschikbaar is. Ik raad je aan om het advies dat je nu van de afbouwpoli hebt gekregen NIET op te volgen en om ze te vragen om jou met behulp van taperingstrips te laten afbouwen. Betere manieren om veilig en verantwoord te kunnen afbouwen zijn op dit moment voor jou namelijk niet beschikbaar.

Met vriendelijke groet,

Peter


INFORMATIE OVER AFBOUWMEDICATIE (taperingstrips, stabilisatiestrips, switch-strips en strips op maat) en hoe die kan worden voorgeschreven is te vinden op www.taperingstrip.nl (dit is een website van het User Research Center NL).

VERGOEDING VAN AFBOUWMEDICATIE: hierover is helaas nog steeds onduidelijkheid. Enkele zorgverzekeraars (met name DSW en ENO) vergoeden afbouwmedicatie, de meeste andere doen dat (nog) niet. Meer informatie hierover is te vinden bij de Vereniging Afbouwmedicatie, die strijdt voor vergoeding.

TIPS VOOR HET AFBOUWEN VAN MEDICATIE van Prof. dr. Jim van Os: https://www.psychosenet.nl/medicatie/medicatie-afbouwen/tips-voor-het-afbouwen-van-medicatie/

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 65+
Beantwoord door: Peter Groot op 23 juli 2022

Gerelateerd

Meer over

Afbouwen
antidepressiva
Medicatie

Lees ook