Main content

Vraag

Om te beoordelen of ik mijn antipsychoticum iets kan afbouwen, vroeg mijn casemanager bij de ggz mij of ik nog klachten had. Daarop antwoordde ik dat ik soms het gevoel heb dat mijn collega’s het over mij hebben. Ik denk dat dan te horen, maar tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat dit hersenspinsels zijn.

Ik las ergens dat als het symptomen van psychose zouden zijn, ik deze gedachten ook echt zou moeten geloven.

Is het verstandig om nu af te bouwen?

Antwoord

Beste T.,

Via PsychoseNet kunnen we alleen algemene antwoorden geven. Psychose is een nogal rekbaar begrip. Inderdaad als iemand inziet dat zijn betrekkingsideeën of achterdocht eigenlijk ongegrond zijn, is dat een gunstig teken.

Men kan altijd proberen hoe het geleidelijk afbouwen van een antipsychoticum bevalt. Dat is, als er niet evidente psychotische verschijnselen zijn, de beste manier om te bezien of een behandeling daarmee nog nodig is.

Met vriendelijke groet,

Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over medicatie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Ralph Kupka op 2 mei 2022
  • Deel deze pagina: