Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Hoe ga ik om met de achterdocht van mijn partner?

Vraag

Mijn partner is achterdochtig. Zij heeft een waanidee en denkt dat ik ontrouw ben aan haar. Ze is extreem jaloers.

Hoe ga ik hiermee om?

Antwoord

Beste A.,

Je gaat ermee om – als ik het op basis van deze informatie moet doen – door:

(i) aan je veiligheid te denken – want in de logica van de waan zijn allerlei acties denkbaar die de persoon normaal nooit zou doen;

(ii) de hulp in te roepen van de huisarts vanwege de combinatie psychose, mogelijke wilsonbekwaamheid en mogelijk gevaar, en

(iii) niet de persoon tegen te spreken of proberen de waan te weerleggen. Probeer ‘langs’ de wanen te communiceren op het niveau van ‘er zijn’ voor de partner. Zie onze tips ‘omgaan met psychose’.

Hope this helps!

Jim

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 65+
Beantwoord door: Jim van Os op 30 juli 2020

Gerelateerd

Meer over

Naasten
Psychosegevoeligheid

Lees ook