Main content

Vraag

Ik gebruik ongeveer 25 jaar Seroxat 20 mg (één keer per dag).

In overleg met de huisarts heb ik drie keer een poging gedaan om af te bouwen (in dosering 1-½-1, 1-½- ½- 1, enzovoort) met stappen van twee weken per verlagingsdosering.

Vanwege sterke onttrekkingsverschijnselen (o.a. veel slapeloosheid) ben ik weer gestopt met afbouwen.

Nu, vier jaar later, ben ik weer bezig maar met een veel lagere afbouw. Twee maanden: 1- 1-½- 1-1-½ en daarna/nu: 1-1-½-1-½ -1-½-1-1… enzovoort.

Maar nu doen zich weer stevige onttrekkingsverschijnselen voor, vooral slapeloosheid. De huisarts is erbij betrokken maar laat het afbouwtraject eigenlijk aan mijzelf over.

Ik ben 74 jaar. Hoe kan ik nu het beste afbouwen?

Antwoord

Beste Afbouwer,

In het schema dat u gebruikt om af te bouwen gaat de dosering afwisselend omhoog en omlaag, bijvoorbeeld: 1-½-1. Intuïtief zijn we geneigd om te denken dat hierdoor geleidelijk wordt afgebouwd. Waarschijnlijk zijn in de loop van de tijd daarom zowel patiënten als behandelaars op dit idee gekomen. Een idee dat overigens, voor zover ik weet, niet is terug te vinden in richtlijnen of bijsluiters.

In de praktijk is bij afbouwen volgens zulke alternerende schema's ('om de dag slikken') van geleidelijk afbouwen echter helemaal geen sprake. Dat komt doordat de paroxetine zo snel uit het lichaam verdwijnt dat zelfs een kleine verandering van de dosis (bijvoorbeeld van 1 naar ½) al binnen een dag merkbare effecten zal hebben. U zult daarbij als u zo'n alternerend afbouwschema volgt, niet minder maar juist meer klachten krijgen. Dat u bij het afbouwen, zoals u dat nu probeert te doen, zulke duidelijke klachten heeft komt mede daardoor.

U moet daarom zo snel mogelijk ophouden om te proberen om op deze manier af te bouwen. De enige goede manier om verantwoord af te bouwen is om dat in kleine stapjes te doen waarbij de stappen naar het einde toe steeds kleiner worden. Verder is het belangrijk dat u en uw behandelaar niet proberen om vooraf te bepalen hoelang het afbouwen voor u precies moet gaan duren. Dat is omdat niemand dat voor u kan voorspellen.

Wat ik hier beschrijf is praktisch goed mogelijk als voor het afbouwen gebruik wordt gemaakt van afbouwmedicatie (taperingstrips). Met de medicatie die de apotheker standaard kan leveren zal het uw behandelaar in de praktijk namelijk niet lukken om u tijdens het afbouwen goed te helpen. Dat komt doordat farmaceutische bedrijven nooit de doseringen hebben geleverd die nodig zijn om verantwoord en veilig te kunnen afbouwen.

Wat u moet doen is beginnen met geleidelijk afbouwen en kijken hoe goed dat voor u gaat. Bij iedere tapering- of stabilisatiestrip zit tegenwoordig een eenvoudig zelfmonitoringformulier dat u één keer per dag moet invullen. Dat kost u weinig tijd en helpt u en uw behandelaar om te zien of het afbouwen voor u nog goed blijft gaan.

Door goed samen te werken met uw behandelaar zorgen jullie er samen voor dat uw medicatie op een verantwoorde manier wordt afgebouwd. Dan kunt u op een veilige manier ontdekken of u helemaal zonder uw medicatie kunt of misschien toch nog een bepaalde (en hopelijk lagere) dosis moet blijven gebruiken. Want het lukt niet iedereen om te stoppen.

Uit onderzoek dat we hebben gedaan blijkt dat 70% van een groep patiënten die al jaren antidepressiva hadden gebruikt en die al eerder zonder succes hadden geprobeerd om daarmee te stoppen, daar met behulp van afbouwmedicatie wel in slaagden. Een Nederlandse vertaling van dit onderzoek is hier te vinden:

https://www.npfo.nl/artikel/taperingstrips-als-hulpmiddel-om-antidepressiva-verantwoord-af-te-kunnen-bouwen.

Hieronder vindt u informatie over (het voorschrijven van) afbouwmedicatie. Bespreek dit antwoord met uw psychiater, dan hoop ik dat jullie er samen uit zullen komen en dat het u zal lukken om zonder veel problemen met uw paroxetine te stoppen.

Met vriendelijke groet,

Peter


Logo biografie Peter Groot

Dr. Peter C. Groot, onderzoeker en ervaringsdeskundige, User Research Centre, Utrecht University UMC.

INFORMATIE OVER AFBOUWMEDICATIE: (taperingstrips, stabilisatiestrips, switch-strips en strips op maat) en hoe die kan worden voorgeschreven is te vinden op www.taperingstrip.nl (dit is een website van het User Research Center NL).

VERGOEDING VAN AFBOUWMEDICATIE: hierover is helaas nog steeds onduidelijkheid. Enkele zorgverzekeraars (met name DSW en ENO) vergoeden afbouwmedicatie, de meeste andere doen dat (nog) niet. Meer informatie hierover is te vinden bij de Vereniging Afbouwmedicatie, die strijdt voor vergoeding.

TIPS VOOR HET AFBOUWEN VAN MEDICATIE van Prof. dr. Jim van Os: https://www.psychosenet.nl/medicatie/medicatie-afbouwen/tips-voor-het-afbouwen-van-medicatie/

Lees verder over afbouwen:

Lees meer over medicatie:

 

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 65+
Beantwoord door: Peter Groot op 18 juni 2020
  • Deel deze pagina: