Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Dirk Corstens is psychiater en psychotherapeut en heeft veel ervaring met mensen die stemmen horen. Dirk is betrokken bij Peer Supported Open Dialogue Nederland (POD NL), een eerste echte stap richting werken met open dialogue in de praktijk.

Ik heb een stem van binnenuit, hoe ga ik hier het beste mee om?

Vraag

Ik heb een stem van binnenuit. Dit is echt wat anders als een stem in mijn hoofd. Hij noemt mij bij mijn naam en zegt van alles. Ik wil graag dat deze stem stopt.

Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

Antwoord

Beste E,

Veel mensen die stemmen horen en naar een psychiater gaan vragen om de stem(men) te stoppen. Als de psychiater ervan overtuigd is dat het met een ‘psychose‘ te maken heeft zal hij/zij (er zijn tegenwoordig meer vrouwelijke psychiaters, ik weet niet of dat uitmaakt) een neurolepticum, zoals olanzapine, voorschrijven met de boodschap dat dat de stem(men) doet verminderen of verdwijnen. Het is nog volstrekt onduidelijk of dat ook zo werk. De mensen die ik zie en om hulp voor hun stemmen vragen hebben bijna allemaal zo’n neurolepticum en dat heeft (dus) geen effect op de stem, hoogstens iets minder luid, en iets meer naar de achtergrond. Bij sommige mensen heeft het wel een gewenst resultaat, maar nogal eens met forse bijwerkingen (waaronder gewichtstoename, emotionele afvlakking, en andere ellende). Het loont volgens mij om te gaan kijken naar de betekenis van de stemmen. Hiervoor kun je het Maastrichts Stemmen Interview ter hand nemen. http://www.stichtingweerklank.nl/literatuur/interview/

Jij schrijft dat je een stem van binnenuit hoort – ik neem aan dat je daarmee bedoelt een stem die je ervaart als van jezelf, ‘embodied’ in het Engels, belichaamd wellicht. Je schrijft nadrukkelijk dat dat iets anders is dan een stem in je hoofd.

Hoe dan ook lijkt me het van belang om eerst te beginnen met te onderzoeken wat de stem te zeggen heeft en wat dat kan betekenen. Daar kan het Interview behulpzaam bij zijn. Wat heeft de stem precies te zeggen, is een belangrijke vraag. Niet in de zin van ‘ik moet er iets tegenover stellen’, maar vanuit een neutraal perspectief bekeken. Stemmen spreken vaak symbolische taal die je zou kunnen vertalen. ‘Dood’ zou ”nieuw leven’ of ‘verandering’ kunnen betekenen. Zoals je een droom kunt analyseren, niet erg makkelijk overigens. Er zijn mensen die vanuit zo’n stem hele boeken hebben geschreven, zoals Mohammed, Jacob Lorber, en nog vele anderen. Dan hebben ze voor de persoon die ze hoort en hun volgelingen een spirituele en morele betekenis.

Het uitgangspunt de stem weg te willen hebben is dus niet altijd het meest vruchtbare uitgangspunt.

Beantwoord door: Dirk Corstens op 15 juli 2017

Gerelateerd

Meer over

Psychosegevoeligheid
Stemmen horen

Lees ook