Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en daarnaast bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa).”

Integrale geneeskunde

Vraag

Door voedselallergie (va), voedselintoleranties (vi), prikkelbare darmklachten (pds) veroorzaakt door voeding ontstaan geregeld periodieke slaapproblemen. Deze hebben gevolgen voor hoe de bipolaire stoornis zich manifesteert. Ik mis een holistische aanpak. Iemand die, net als een regieverpleegkundige bij kanker, regelmatig met me meekijkt en meedenkt. Een gesprek met een soort helikopterview waarbij ik als HEEL mens wordt gezien.

Al jarenlang voel ik me een roepende in de woestijn. Roei ik met de riemen die ik heb. Merk ik ook dat de veerkracht na veertig jaar steeds meer verminderd. Zo moe word ik hiervan. Ik wil niet nog eens jarenlang verder zonder gehoord te worden om na twintig jaar opnieuw te constateren dat er weer niets is veranderd. Daarom deze vraag.

Het is nu allemaal zo fragmentarisch. De allergoloog schuift de voedselintoleranties met pds klachten op het bord van de maag darm leverarts (mdl) omdat deze niets met het immuunsysteem te maken hebben maar met een foutieve spijsvertering in de dunne en dikke darm. De mdl arts doet een colonoscopie. Omdat ik niets meer hoorde belde ik de afdeling. Een mdl verpleegkundige zei: ‘Omdat de darm gezond is worden er geen behandelopties aangeboden’. De huisarts zegt: ‘ Geef maar aan waar ik je mee kan helpen’. De psychiater: ‘ Je doet het zo goed. Natuurlijk is het nu, door die buikklachten, even nodig om trazolan te gebruiken voor de slaap’. De diëtiste schrijft fibrex voor waardoor mijn buik na de eerste inname inmiddels een week schijnzwanger is. Hierdoor is mijn slaap ontregeld. De acupuncturist is op dit moment de rots in de branding wat het verminderen van de buikklachten betreft.

Het ziekenhuis waar de mdl arts werkt is bekend met het nieuwe zorgtrajekt Reduce PDS waar tien behandelopties worden aangeboden aan mensen met PDS klachten. Waaronder het FODmap dieet. Vervolgens kiest de patiënt er drie uit en gaat samen met de huisarts aan het werk.

De PDS klachten waarmee ik, eind januari, door de allergoloog naar de mdl arts werd verwezen werden niet gehoord door de mdl arts nadat de colonoscopie gelukkig geen afwijkingen liet zien. Na dat onderzoek heb ik deze arts niet meer gesproken.

Op internet had ik me al verdiept in het FODmap dieet. De huisarts was er bekend mee. Een van de pds behandelopties bij het Zorgtrajekt Reduce PDS is het FODmap dieet voor mensen met PDS. Uit onderzoek blijkt dat zeker 70% van de mensen met PDS hier voordeel van heeft. Omdat ik al vanaf 1988 bekend ben met een eliminatiedieet dat je geleidelijkaan weer uitbreidt door het herintroduceren van voeding kwam de werkwijze van het FODmap me niet onbekend voor. De eliminatieperiode heb ik gehad.

Nu ben ik bezig met de herintroductiefase. Dit ging heel goed tot het moment dat ik het vezelpreparaat fibrex ging gebruiken. Tja.

Antwoord

Beste H,

Uw vraag raakt aan een belangrijke, zij het nog in hoge mate onopgehelderde kwestie, namelijk de samenhang tussen lichamelijke en psychische functies en de ontregelingen daarvan.

Vaak komen lichamelijke en emotionele ontregelingen samen voor. Of zij ook oorzakelijk met elkaar verbonden zijn, of dat er op een hoger niveau een gezamenlijke kwetsbaarheid ligt, bijvoorbeeld in een overactief afweer- en immuunsysteem, is onderwerp van veel onderzoek. In ons lichaam hangt immers alles samen, maar juist die complexiteit maakt het zoeken naar een antwoordt op de vraag: “wat komt door wat?” moeilijk. Daardoor worden kwalen vaak los van elkaar behandeld, in de verwachting dat een verbetering op afzonderlijke gebieden ook leidt tot verbetering van het gehele organisme.

Een holistische mensvisie is een goed streven, maar een vertaling daarvan naar praktisch geneeskundig handelen is vooralsnog niet eenduidig. Ik heb het antwoord op uw vraag ook niet, en kan alleen het advies geven om op alle terreinen zo goed mogelijk voor uw gezondheid te zorgen, in de verwachting dat u als geheel daar wel bij vaart.

Vriendelijke groet, Ralph Kupka

Beantwoord door: Ralph Kupka op 15 juli 2017

Gerelateerd

Meer over

Overig

Lees ook