Main content

Vraag

Geachte heer Kupka,

Sinds 1987 slik ik lithium en mijn dosis is nu tweemaal per dag 400 mg.

Ik ben midden vijftig en lees dat er op oudere leeftijd klachten kunnen ontstaan als gevolg van het lithiumgebruik. Mijn huisarts heeft vaker voorgesteld om af te bouwen, ook vanwege een zeer minimale afwijking aan de nieren. Dit is een jaar geleden geconstateerd.

Ik ben een zeer sportief persoon, ik heb diverse marathons gelopen en loop nog steeds hard.

Vanwege het feit dat ik in de startperiode flinke verschijnselen van psychose vertoonde ben ik persoonlijk zeer voorzichtig met vervolgstappen en afbouw, de bedoeling van de huisarts is om dit na een periode helemaal niet meer in te nemen.

Wellicht is er in de afgelopen jaren veel veranderd…

Kunt u mij informeren en/of adviseren welke stappen ik zou kunnen nemen?

Ik dank u bij voorbaat voor uw reactie,

Met vriendelijke groet,

J.

Antwoord

Beste J.,

Via PsychoseNet kunnen we geen individuele behandeladviezen geven. Of lithium afgebouwd kan worden hangt natuurlijk vooral van de vraag af of de verwachting is dat stemmingsklachten dan zullen terugkeren. Bij twijfel wordt weleens een heel langzaam afbouwtraject gedaan (bijvoorbeeld 200 mg minder per drie maanden) zodat bekeken kan worden of de stemming bij een bepaalde dosis instabieler wordt. Zo niet, dan is er ook niet een garantie dat in de tijd na afbouw klachten weg zullen blijven.

Of lithium afgebouwd moet worden om medische redenen, bijvoorbeeld een afnemende nierfunctie na vele jaren lithiumgebruik (komt voor bij een deel van deze mensen, bij veel anderen niet), daar zijn in de richtlijnen criteria voor.

Als er slechts een minimale afname is van de nierfunctie, dan is er de tijd om lithium heel geleidelijk af te bouwen. Maar nogmaals, hoe dat in jouw situatie zit kan ik niet beoordelen. Misschien moet je huisarts je een keer naar een psychiater verwijzen om hierover een passend advies te geven.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Ralph Kupka op 15 januari 2021
  • Deel deze pagina: