Main content

Vraag

Ik ben door gebruik van olanzapine ruim vijftien kilo aangekomen, en nu las ik dat er een middel tegen diabetes is om weer een verzadigd gevoel te krijgen. Het gaat om metformine.

Is dit middel ook te gebruiken bij een bipolaire stoornis?

Antwoord

Beste A.,

Ik kan niet beoordelen of dit middel (metformine) ook voor jou geschikt is, maar het wordt inderdaad wel gebruikt bij gewichtstoename door antipsychotica zoals olanzapine, ook bij bipolaire stoornissen.
De Generieke Module Bijwerkingen Psychofarmaca (zie www.ggzstandaarden.nl) schrijft hierover het volgende:

Overweeg toevoegen van medicatie, zoals metformine.
Toevoegen van metformine moet gebeuren in afstemming met een arts die hier ervaring mee heeft.
Indicatie: bij een klinisch relevante gewichtstoename (vast te stellen in overleg met de patiënt; vaak wordt ≥7% aangehouden) wanneer voorgenoemde stappen – leefstijl en evt. switch – onvoldoende succesvol waren.
Contra-indicaties: ernstige nierfunctiestoornis (eGFR <30mn/min), leverfunctiestoornis, hartfalen, problematisch alcoholgebruik.
Dosering en gebruik: 500mg tijdens of na de maaltijd innemen; verhoogde dosering alleen als de metformine goed wordt verdragen.
Bijwerkingen: Ongeveer 10-20% van de metformine gebruikers heeft last van misselijkheid, buikpijn en diarree. 7% ontwikkelt een vitamine B12 tekort over een periode van 4 jaar. In 9 gevallen op 100.000 persoonsjaren treedt de ernstige bijwerking lactaat acidose op.

Het is overigens een zogenaamde 'off-label' toepassing, want metformine is in Nederland niet voor deze toepassing geregistreerd.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over de bipolaire stoornis:

Meer informatie over medicatie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Ralph Kupka op 7 mei 2022
  • Deel deze pagina: