Main content

Vraag

Raar, uw antwoord op onderstaande casus, ik zou mij onbevredigd hebben gevoeld bij uw antwoord, wat ook niet juist is.. Wanneer iemand begeleiding vanuit Fact krijgt, is er 24 uur bereikbaarheid of word met de betreffende client een veiligheidsplan opgesteld wie binnen netwerk bereikt kan worden bij crisis / Fact is de meest intensieve vorm van ambulante hulpverlening en moet altijd bereikbaar zijn.

U verwijst de vrager naar netwerk en dat hulpverlening niet altijd beschikbaar is. Blijkbaar weet u niet dat dit wel het geval is bij intensieve inzet van Fact.
Vraagsteller had naar mijn idee het antwoord moeten krijgen om met afzonderlijke medewerkers Fact / de bereikbaarheidsdienst Fact contact op te blijven nemen. Wanneer contact buiten kantoortijden (wat Fact wel aanbied) niet mogelijk is, vraagsteller direct volgende dag contact op moet nemen met Fact.

Omdat u in bent gegaan op andere opties zoals netwerk inschakelen, wat niet de vraag was, gaat u voorbij aan de vraag. U ondermijnd de huidige hulpverlening wat schadelijk kan zijn voor de voortgang van de vragensteller.

Vraag

Ik heb begeleiding van een FACT-team. Ik zou 24 u iemand moeten kunnen bereiken staat ergens geschreven, ik ben zo verward door iets dat speelt. FACT weet ervan, maar niemand reageert op mijn apps.

Antwoord

Beste L.

Lastig voor je!

Ik zou proberen een meer precieze afspraak te maken met het FACT team over bereikbaarheid en wat wel en wat niet mogelijk is.

Geen enkele hulpverlener is altijd 24uur per dag in de lucht, dus je moet ook je eigen netwerk inschakelen voor round-the-clock hulp.

Zou dat kunnen?

Als iedereen een beetje bijdraagt kun je een netwerk van bereikbaarheid om je heen maken….

Succes!!

Jim

Beantwoord door: jim van Os op 22 januari 2019

Antwoord

Hey T,

Dank voor je bericht!

FACT teams hebben geen 24 uur bereikbaarheid (behoudens misschien een enkele in de grote steden), maar de GGZ heeft wel 24 uur een crisisbereikbaarheid.

Probleem met de GGZ crisisdienst is dat die in de meeste gebieden in Nederland zwaar overvraagd is vanwege personele onderbezetting.

Daarnaast is in de wereld van de herstelondersteuning steeds meer aandacht voor werken met netwerken en eigen resources - om goede redenen, want hier gebeurt sowieso al veel.

Los van dit alles: De GGZ is in Nederland niet goed georganiseerd, waardoor veel hulpvragen blijven liggen, zowel in het kader van herstelondersteuning als behandeling als crisishulpvragen.

Het antwoord daarop is langeretermijnwerk en staat hier beschreven.

Met dank en groet, Jim

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 38
Beantwoord door: Jim van Os op 10 februari 2019
  • Deel deze pagina: