Main content

Vraag

Zijn psycho-educatie en gezinsinterventies goede interventies om een nieuwe psychose te voorkomen?

Antwoord

Beste M.,

Het antwoord op deze vraag is: ja!

Psycho-educatie is noodzakelijk, mits goed uitgevoerd en niet van het soort: "schizofrenie is een hopeloze hersenziekte" - want daar kan niemand iets mee; en wel van het soort: "iedereen heeft een psychosegevoeligheid maar de een meer dan de ander en daar moet je je toe leren verhouden".

Gezinsinterventies kunnen ook helpen - als ze nodig zijn tenminste. Je doet typisch zo'n interventie als er veel strijd is en er miscommunicatie c.q. misverstanden zijn in het gezin die stress genereert voor de persoon met psychosegevoeligheid.

Hope this helps,

Jim

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 0-20
Beantwoord door: Jim van Os op 29 mei 2020
  • Deel deze pagina: