Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Expert Avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Kan psycho-educatie bijdragen aan het voorkomen van een volgende psychose?

Vraag

Zijn psycho-educatie en gezinsinterventies goede interventies om een nieuwe psychose te voorkomen?

Antwoord

Beste M.,

Het antwoord op deze vraag is: ja!

Psycho-educatie is noodzakelijk, mits goed uitgevoerd en niet van het soort: "schizofrenie is een hopeloze hersenziekte" - want daar kan niemand iets mee; en wel van het soort: "iedereen heeft een psychosegevoeligheid maar de een meer dan de ander en daar moet je je toe leren verhouden".

Gezinsinterventies kunnen ook helpen - als ze nodig zijn tenminste. Je doet typisch zo'n interventie als er veel strijd is en er miscommunicatie c.q. misverstanden zijn in het gezin die stress genereert voor de persoon met psychosegevoeligheid.

Hope this helps,

Jim

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 0-20
Beantwoord door: Jim van Os op 29 mei 2020

Gerelateerd

Meer over

Psychosegevoeligheid

Lees ook