Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Machteld Marcelis is psychiater en hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie, bij de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht. Tevens is zij werkzaam bij GGzE.

Is er een verband tussen stemmen horen en lage lichaamstemperatuur?

Vraag

Een familielid hoort stemmen, die soms dwingend in haar hoofd aanwezig zijn en soms ook opdrachten geven. Het merkwaardige is dat in die periode haar lichaamstemperatuur kan zakken tot zo’n 32 graden.

Kunt u aangeven of daar een mogelijk oorzakelijk verband is? Uiteraard beide kanten op.

Antwoord

Beste H.,

Dank voor deze vraag. Inderdaad opmerkelijk, de observatie van een sterk verlaagde lichaamstemperatuur op het moment dat de persoon (dwingende) stemmen hoort.

Er is in principe geen directe relatie tussen lage lichaamstemperatuur en stemmen horen/hallucinaties, tenzij het om een ernstige medische situatie gaat. Een extreem lage of hoge lichaamstemperatuur kan namelijk het brein ontregelen. Hierdoor ontstaat een mentale disbalans, waarbij ook hallucinaties zouden kunnen optreden. Het betreft dan een complexe situatie waarbij meerdere factoren in wisselwerking zorgen voor functieverstoringen in het brein.

Andersom kunnen dwingende stemmen die bijvoorbeeld opdrachten geven soms zo stressvol zijn, dat een langdurige, extreme stress-reactie van het lichaam indirect de lichaamstemperatuur zou kunnen beïnvloeden. Maar dit is uitzonderlijk. Ook kan het zo zijn dat bij mensen met heftige hallucinaties er een verandering in oordeelsvermogen en/of gedrag optreedt waardoor ze anders reageren op de omgeving, bijvoorbeeld door zich niet meer adequaat te kleden op koude of warme temperaturen, waardoor in extreme situaties onderkoeling of oververhitting zou kunnen ontstaan. Ook dit is een indirect (geen direct) effect van de hallucinaties op de lichaamstemperatuur.

Hartelijke groet,

Machteld

Beantwoord door: Machteld Marcelis op 7 mei 2024

Gerelateerd

Meer over

Stemmen horen

Lees ook