flag 001
flag 001
flag 001
flag 001
Animatie: Hoe ga je om met stemmen? * PsychoseNet

Veel gezochte termen

Psychosenet animatie

Auteur

Jim van Os

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Jim van Os werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Animatie: Hoe ga je om met stemmen?

Hoe ga je om met stemmen? Een PsychoseNet animatie

Hoe ga je om met stemmen? Stemmen horen in je hoofd komt regelmatig voor. Voor de stemmenhoorder bestaan de stemmen echt maar anderen horen ze niet. Dit wordt hallucineren of auditieve hallucinatie genoemd. ‘Stemmen horen’ wordt ook vaak in één adem genoemd met schizofrenie.

Toch is het niet echt ongewoon en kun je er met de juiste hulp mee om leren gaan.

Wie horen stemmen?

Rond het horen van stemmen hangt een geheimzinnige sfeer. Misschien omdat we nog niet precies weten waar het stemmen horen vandaan komt. Zoals bij zo veel psychische ervaringen, is er voor het horen van stemmen ook niet één duidelijke oorzaak aan te wijzen. Meestal gaat het om een samenloop van omstandigheden en gebeurtenissen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 10% van de bevolking wel eens stemmen hoort. Minder dan de helft van de stemmenhoorders heeft de een of andere diagnose.

Je stemmen aanpakken met therapie

Je kunt ook individuele gesprekken voeren over je stemmen, of in therapie gaan. In therapie ontdekken veel mensen dat de stemmen in hun hoofd hen iets proberen te zeggen. Ze leren herkennen dat wat de stemmen zeggen, vaak niet letterlijk genomen moet worden. Door met een hulpverlener te praten over de stemmen, kunnen ze achterhalen wat de betekenis is. Voor de stemmenhoorder is dit vaak keihard werken en een emotioneel proces omdat ze aan de slag gaan met de inhoud van hun problemen. Hier is zelfs een speciale interview methode voor ontwikkeld. Deze wordt onder andere toegepast in de stemmenpoli’s waarvan er nu een aantal actief zijn, bijvoorbeeld in Groningen en Alkmaar.

Psychiater Dirk Corstens vertelt in dit interview hoe hij met stemmenhoorders in gesprek gaat

Niet alleen de inhoud van de stemmen wordt besproken; er wordt ook uitgebreid naar iemands voorgeschiedenis gekeken. Hij ontdekte dat veel mensen met de stemmen in hun hoofd op dezelfde manier omgaan als met mensen in het dagelijks leven. Je kunt je voorstellen dat iemand enorm geholpen is als hij of zij leert assertiever om te gaan met anderen en dus óók met de stemmen.

Meer lezen?

In dit hoofdstuk lees je meer over het horen van stemmen en wat je eraan kunt doen.