Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en daarnaast bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa).”

Wat heb ik nou?

Vraag

Het afgelopen jaar heb ik zes episodetjes gehad met wanen, verwardheid, extreme angst etc. De eerste keer duurde het ruim een week en daarna steeds maar 1 of 2 dagen. Tussendoor heb ik veel hypomanische periodes en depressies heb ik ook gehad.

Ik weet niet meer wat de juiste diagnose is: heb ik een bipolaire stoornis, een psychotische stoornis of niets van dit alles? Ik snap dat u geen diagnoses op afstand kunt stellen, maar ben wel heel benieuwd naar uw idee.

Antwoord

We stellen bij Psychosenet geen diagnosen. Wel wil ik van de gelegenheid gebruik maken om nog eens uit te leggen dat er een verschil is tussen diagnose en classificatie.

  • Een (beschrijvende) diagnose is een op de persoon toegesneden samenvatting van de psychische problematiek, inclusief uitlokkende factoren, diens kwetsbaarheden en sterke kanten.
  • Een classificatie van het klachtenpatroon is het benoemen van de psychiatrische aandoening volgens DSM-5 of ICD-10, zoals depressieve stemmingsstoornis, bipolaire stemmingsstoornis, schizofrenie, ADHD, etc. Dit is dus relatief onpersoonlijk.

Deze twee worden vaak door elkaar gehaald. Beetje ingewikkeld verhaal misschien, maar beide vullen elkaar aan om tot een goed begrip van de individuele problematiek te komen. Bij een classificatie wordt dus gekeken bij welke psychiatrische aandoening het klachtenpatroon het beste past.

Om aan te sluiten bij jouw vraag: na gedegen diagnostisch onderzoek leidt de combinatie van depressieve en (hypo-)manische episoden tot de classificatie bipolaire stemmingsstoornis. Daar kunnen ook psychotische verschijnselen bij voorkomen, als onderdeel van een ernstige manie of depressie. Als psychotische verschijnselen op de voorgrond staan en niet onderdeel zijn van manie of depressie, is er eerder sprake van een psychotische stoornis. Er zijn in de classificatie ook allerlei overgangsvormen. Psychische problematiek is nu eenmaal complex.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

Vriendelijke groet, Ralph Kupka

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 32
Beantwoord door: Ralph Kupka op 27 september 2019

Gerelateerd

Meer over

Psychosegevoeligheid

Lees ook