Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het Amsterdam UMC, locatie VU Medisch Centrum, en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD) en daarnaast bestuurslid van de Alliantie Kwaliteit GGZ (Akwa).”

Weet je wat je doet tijdens een manische psychose?

Vraag

Beste heer Kupka, als dochter van een bipolaire moeder met meerdere manische periodes in mijn jeugd, speel ik nog met vragen. Het gaat al een hele tijd heel goed met mijn moeder dus wil ik haar niet steeds met vragen over vroeger bestoken.

Kunt u mij vertellen of mensen tijdens een manie weten wat ze doen? En kunnen ze zich later herinneren wat ze hebben gedaan? Onlangs zag ik namelijk een documentaire (die ik mensen met deze achtergrond ook echt kan aanraden) genaamd “Ver van Daan” waaruit bleek dat de persoon met een bipolaire stoornis, nooit geweten heeft wat hij heeft gedaan. Ik vond dit best wel schokkend om te ontdekken. Vandaar mijn vraag of dit vaak zo is.

Hartelijk dank alvast!

Antwoord

Beste D.,

Een manie gaat gepaard met ontremming en een verstoring van je gezonde oordeelsvermogen, wat nogal eens leidt tot overmoedig of zelfs roekeloos gedrag. Ook het vermogen om rekening te houden met de gevoelens van anderen kan tijdelijk verloren gaan. Anderen kennen iemand soms niet meer terug, krijgen geen contact meer. Achteraf kan dat natuurlijk uiterst pijnlijk zijn.

Veel mensen die een ernstige manie hebben doorgemaakt, en op het ‘hoogtepunt’ daarvan ook psychotisch zijn geweest, hebben achteraf slechts een vage herinnering aan wat ze allemaal gedaan en gezegd hebben in deze episode.

Ray Redfield Jamison heeft dat in haar autobiografie “De onrustige geest” heel treffend beschreven (p.77): “Na verloop van tijd weten alleen anderen zich je gedrag nog maar te herinneren – je bizarre, bezeten, zinloze gedrag – want een zegen die manie met zich meebrengt, is dat het je herinneringen gedeeltelijk uitwist.”

Mensen worden vaak achteraf herinnerd aan hun ontremde gedrag, hetzij door de sporen daarvan (in relaties, werk, financiën, etc.), hetzij omdat het hen verteld wordt. Het vergt compassie en tact om dat goed te kunnen hanteren als naastbetrokkene. Als je moeder er niet naar vraagt, of een hint geeft dat ze erover zou willen praten, en er ook verder geen aanleiding is om erover te beginnen, zou ik het laten rusten.

Vriendelijke groet, Ralph Kupka

Beantwoord door: Ralph Kupka op 26 maart 2018

Gerelateerd

Meer over

Bipolariteit, manie, hypomanie
manie
Naasten

Lees ook