Veel gezochte termen

Archief

DSS (Dopamine Supersensitivity Syndrome)

Dopamine Supersensitivity Syndrome (DSS) is een fenomeen dat soms wordt waargenomen bij mensen die langdurig antipsychotische medicatie hebben gebruikt. Het kan zich manifesteren wanneer de medicatie wordt verlaagd of gestopt, wat leidt tot een overgevoeligheid voor dopamine.