Veel gezochte termen

Psychosenet video

Leestijd < 1

De gezonde professional – Een presentatie van Rogier Hoenders

Hoe blijf je fit en bevlogen? Hoe houd je een gezonde balans tussen werk en privé? Hoe ga je als hulpverlener om met werkdruk, administratieve last, (nacht)diensten, voortdurende veranderingen en het soms grote appèl van cliënten?

Wanneer je als hulpverlener niet lekker in je vel zit, heeft dit immers ook invloed op je omgeving en op de behandeling van cliënten. Tijdens het eerste uur zal hij ingaan op theorie en mechanismen van burin out en op de effectiviteit van interventies. Tijdens het tweede uur gaat hij in op hoe we duurzame gedragsverandering kunnen bereiken, bij cliënten en bij ons zelf.

Een presentatie van psychiater Rogier Hoenders

  • Deel 1 gaat over wetenschappelijke onderbouwing van effecten van voeding beweging chronische stress slaap en zingeving op psychische stoornissen.

  • Deel 2 over waarom duurzame gedragsverandering zo moeilijk is en hoe je ondanks dat toch succesvol kan zijn.