Veel gezochte termen

Psychosenet video

Hoe kunnen hulpverleners helpen bij herstel?

In dit interview vertelt sociaal psychiatrisch verpleegkundige Rokus Loopik zijn visie over de moderne hulpverlener en herstelondersteunende zorg.

Hij gaat in op de relatie tussen de hulpvrager en de hulpverlener.

Wat is professionele afstand, wat is professionele nabijheid?

Hoe zet je als hulpverlener je deskundigheid in? Op welke manier voelen cliënten zich gehoord? En wat is de rol van ervaringsdeskundigen in het herstelproces?


Rokus Loopik, sociaal psychiatrisch verpleegkundige