Veel gezochte termen

Psychosenet video

Religion, Madness and Mimetic Theory – psychosegevoeligheid en religie

In dit bijzondere Religion, Madness and Mimetic Theory panel worden verschillende relaties tussen religie, waanzin en mimetische theorie onderzocht, uitgaande van de levenservaringen van de twee hoofdsprekers Michael Elias (1948) en Berry Vorstenbosch (1959). Beiden zijn ‘ervaringsdeskundigen’ op dit gebied, die zelf met psychoses te maken hebben gehad.

Voor Michael bood de mimetische theorie een opening naar religie en voor Berry bood religie een opening naar de mimetische theorie. Beiden konden hun psychoses overwinnen met behulp van inzichten uit de mimetische theorie.

Inhoud:

  • Joachim Duyndam (Hoogleraar Wijsbegeerte, Stichting Girard Studiekring), Inleiding
  • Michael Elias (auteur, Stichting Girard Studiekring), Een lappendeken van niet-geïntegreerde anderen – deel 1
  • Berry Vorstenbosch (auteur, Stichting Girard Studiekring), Gebruik van Girardiaanse ideeën voor het begrijpen van de psychose – deel 1
  • Michael Elias, Een lappendeken van niet-geïntegreerde anderen – deel 2
  • Berry Vorstenbosch, Gebruik van Girardiaanse ideeën voor het begrijpen van de psychose – deel 2
  • Joachim Duyndam, Conclusie: Een narratief-filosofisch perspectief op de psychose

Deze video toont een herhaling van het panel Religion, Madness, and Mimetic Theory, gehouden op 17 juni 2023 tijdens de jaarlijkse conferentie van het Colloquium on Violence & Religion, die in 2023 plaatsvond aan het Institut Catholique de Paris, in Parijs (Frankrijk). Het werd opgenomen in De Balie in Amsterdam, 24 augustus 2023.

Meer lezen over religie en psychose?

Ken je de hoofdstukken van PsychoseNet al?

 Psychose is de staat waarin iemand de wereld waarneemt door de bril van zijn eigen angstige, spirituele of andere emoties, en daar zó intens in opgaat dat andere mensen het niet meer kunnen volgen. Het is een staat waarin alles om je heen zwanger is van persoonlijke betekenis.
Is de energiehuishouding te laag afgesteld, dan ben je somber en kun je niets (depressie). Als de energiehuishouding te hoog is afgesteld barst je van de energie, dan doe je veel en voelt het alsof je alles kunt (manie of hypomanie).
Contact hebben met mensen en je verhaal vertellen helpt om weerbaarheid tegen depressie op te bouwen, om te stimuleren en om je leven (opnieuw) vorm te geven.
Hoe je de wereld en de mensen om je heen beleeft is anders. Het kan heel moeilijk voor je zijn om andere mensen te vertrouwen en veilige relaties met andere mensen te ontwikkelen. Je bekijkt de wereld door een hele andere bril dan iemand die een veilige jeugd heeft gehad.
Bij de behandeling van een psychose, manie, depressie of trauma wordt soms medicatie voorgeschreven. Het is verstandig om samen met je behandelaar door de tijd te blijven monitoren of afbouwen of verminderen van je medicatie mogelijk is.
Herstellen is lastig. Waar het om gaat is dat de persoon en zijn naasten bijgestaan worden bij een persoonlijk en vaak moeilijk proces van leren om zoveel mogelijk ‘je ding’  te kunnen doen ondanks de kwetsbaarheid.
Welke behandelingen zijn mogelijk als je te maken hebt met psychose, trauma of stemmingsklachten? En welke behandeling past het beste bij jou? Dit kan een behoorlijke zoektocht zijn.
De omgeving kan veel voor iemand betekenen.  Naasten hebben net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.
Psychische klachten en verslaving gaan vaak hand in hand. Kan een verslaving ontstaan door psychische klachten? Kan middelengebruik psychische klachten of klachten verergeren? We vertellen je er meer over in dit hoofdstuk.
Alles over Psychose
Alles over Bipolariteit
Alles over Depressie
Alles over Trauma
Alles over Medicatie
Alles over Hulp en Herstel
Alles over Behandeling en Zorg
Alles over verslaving
previous arrow
next arrow