Veel gezochte termen

Psychosenet Achtergrond

Leestijd 5 minuten

Het wonder van lichaam en geest – ontstijging van je lijden

Achtergrond Het wonder van lichaam en geest

“Ons wonderlijke lichaam is een voertuig”, zegt Lotuslicht, “een machine die toch geen dag, geen moment hetzelfde is, die altijd veranderlijk is en met ons meegroeit als een hoop grote en kleine processen”. In dit verhaal vertelt Lotuslicht meer over het wonder van lichaam en geest.

Ons lichaam lijkt een ding, een vorm, maar is dat wezenlijk niet opdat het ieder moment veranderlijk is, cellen sterven en worden geboren. Het is een schijnbare massa dat door die processen in leven lijkt te blijven. Het lichaam geeft boodschappen door aan het brein en het brein op haar beurt geeft boodschappen door aan de processen in het lichaam.

Toch is ook het brein onderdeel van dat lichaam

Het lichaam kan niet leven tenzij het bezield is, geademd wordt door God of het Goddelijke. Wanneer het lichaam verstoringen heeft of trauma’s kan de ziel het lichaam verlaten, maar het lichaam kan niet de ziel verlaten.

Al die processen in ons lichaam zijn bedoeld om het zo goed mogelijk te laten functioneren

Dat is het doel van het lichaam: overleven zo lang mogelijk. Ons brein heeft invloed op hoe dat zich voltrekt en dan met name onze mind, onze verzameling overtuigingen, conditioneringen, ideeen, aannames etc. Met andere woorden onze gedachten en emoties hebben invloed op ons lichamelijk functioneren en ons lichamelijk welzijn.Omgekeerd is het ook het geval, lichamelijk welzijn -of onwelzijn- heeft invloed op gedachten en emoties.

Een gezonde mindset en groeiend bewustzijn zijn daarom heel belangrijk

Het maakt dat je invloed kunt uitoefenen op je welbevinden. Het lichaam heeft verschillende gereedschappen om verstoringen mee op te sporen, zoals de zintuigen die waarnemen en pijnprikkels, of juist ongevoeligheden, en meer.

Het lichaam slaat emotionele informatie op in reflex-patronen. Zo kunnen angstreacties op bepaalde gebeurtenissen ontstaan die dan gevolgd worden door interpretaties van de mind, waardoor het lichaam op iedere dergelijke prikkel getriggerd wordt met dezelfde reactie. Belangrijk is het daarom te beseffen dat een angstreactie opgeslagen in het lichaam ontdaan kan worden van de betekenis die de mind eraan geeft.

Het oefenen in ombuigen van overtuigingen, gedachten en emoties heeft dan weer effect op het lichaam, zodat de prikkel niet meer de oude structuren volgt, maar nieuwe mogelijk zijn. Een moeizaam maar welkom proces.

Dat lichaam en geest invloed op elkaar hebben staat buiten kijf. Jezelf (laten) helpen veranderingen aan te brengen in verstoringen, blokkades, ongewenst lijden is haalbaar

Ons wonderlijke lichaam en onze wonderlijke geest worden geanimeerd door de ziel

Het is de wil die bepalend is voor verandering. Niet alleen de bewuste wil (ik wil dit of dat), maar ook de onbewuste wil die van de ziel komt. Onze ziel bepaalt wat het juiste is voor ons, ook als dat betekent dat je hebt te lijden om naar vollediger bewustzijn toe te groeien.

Ieder van ons krijgt dat op bepaalde manieren op ons bordje

Lichamelijk en psychisch lijden zijn daar voorbeelden van.Wat kunnen wij doen om ons lijden te verzachten, wat kunnen wij doen voor ons lichaam en onze geest, die voortkomt uit de ziel, maar zich uit via ons brein?

Wij kunnen alleen maar zo goed mogelijk voor ons tijdelijke voertuig, ons lichaam zorgen en daarmee voor onze psyche, door te kiezen voor gezonde voeding, voldoende beweging en voldoende ontspanning.

Hoe je lichaam en geest voedt is daarom van belang, voedt je jezelf met negativiteit of positiviteit?

Gaat dat zo maar automatisch goed en van een leien dakje? Nee!

Hoewel we die verantwoordelijkheid wel dragen komen daar ook onze programmeringen, conditioneringen, overtuigingen, ideeën en aannames bij, onze mind die het ons moeilijk maakt.Er zijn allerlei maren, ja maar ….en daarom….omdat….

Sommigen van ons hebben geleerd goed voor het lichaam te zorgen, maar ook dat zegt niets over wat onze ziel voor ons in petto heeft. Pijn hoort bij het leven en de meeste mensen kennen vele vormen van pijn, pijn geeft lijden en het is ons lichaam dat dat vertaalt naar een bepaalde manier van functioneren. Onze psyche kan lijden , ook dat uit zich vaak in een zekere manier van lichamelijk functioneren.

Kortom, lichaam en geest hebben invloed op elkaar.

Lijden heeft invloed op je gehele (energetische) systeem

Luisteren wij wel voldoende naar ons lichaam? Beseffen wij dat het boodschappen heeft die aangeven wat er nodig is? Uiteindelijk is het de geest die kiest (met de wil) wat er gebeuren gaat. Ook als het lichaam op een plek stopt met functioneren, is het de geest die dat vertaalt naar hoe om te gaan met dat feit.

Een gezonde geest die gezond gevoed wordt is daarom net zo belangrijk als een gezond gevoed lichaam

Je kunt je wel voorstellen dat als lichaam of geest of beiden niet gezond gevoed zijn, lijden in het leven ontstaat. Dat is bij de meeste mensen het geval. We hebben jaren nodig om onze kindertijd te verwerken. Soms hebben we beperkingen meegekregen (lichamelijk of geestelijk) en in onze volwassenheid komen we er pas echt achter wat onze verstoringen zijn.

Het punt is dat we dan klaar zijn voor actie, voor verandering, voor bewuster zijn, voor een nieuwe mindset, voor bevrijding

Veel mensen vinden dit lijden echter moeilijk te verlaten. Er blijft weerstand tegen de boodschappen van het lijden. Lijden wordt niet gezien als boodschapper of vriend die jou bevrijding wil brengen. Lijden wordt gezien als vijand. De wil maakt vaker plaats voor de Goddelijke wil als je bewuster wordt. Je geeft je vaker over aan wat de ziel voor je in petto heeft.

Wie bewuster wordt heeft meer kans in harmonie te zijn met het leven

Vrede met wat je lichaam jou vertelt en met wat je psyche jou laat zien is van belang. Pijn is een boodschapper, lijden is de opening naar ontwaken. Soms betekent dat ook leven met je beperkingen en leven met je pijn, maar dat hoeft niet te betekenen dat je lijdt. Het lijden kun je ontstijgen door de boodschappen te vertalen naar wat goed is voor jou, naar loslaten van oude conditioneringen en programmeringen.

Het mooie is dat daar zowel het lichaam als de psyche bij kunnen helpen

Door oefeningen te doen die de mindset veranderen, die ontspanning brengen en die bevrijding brengen van emoties en alle opgeslagen trauma in het lichaam. Dat gaat niet vanzelf, dat weet ik, daar is de wil voor nodig en de moed.

Daar komt je hart bij kijken dat jouw verlangen opwakkert naar bevrijding en dat liefde in je leven koestert. Ook dat is de ziel die lichaam en geest verbindt en ontstijgt.

Het is wonderlijk hoe lichaam en geest werken, er is nog zoveel over te zeggen, maar in gewone mensentaal : Het is je ziel, je hart dat jou steeds opnieuw lokt naar ontstijging van je lijden. Dat maakt dat jij luistert naar wat lichaam en geest te vertellen hebben en dat uiteindelijk lichaam en geest één maakt, dat jou jezelf doet herkennen in de ander en dat het wonder van het leven in jou tot uiting brengt!

Besef daarom waarmee je jezelf voedt, en dat mag ook troost zijn, dat mag ook aandacht voor jezelf zijn, dat mag ook nee zeggen zijn

Dat mag omhulling zijn en niet oordelen, dat mag alles zijn wat jij nodig hebt om meer bevrijd te functioneren.

Onder gezonde voeding verstaan we dus niet alleen maar groenten, fruit en noten en zaden, maar ook alles wat de verbinding tussen lichaam, geest en ziel gezonder maakt, rijker maakt, vrijer maakt. Dat kan ook een gebakje zijn of een keertje keihard schreeuwen of tegen een kussen slaan.

Nou ja, vul zelf maar in wat jou kan helpen je voertuig, je lichaam en je geest te bevrijden

Hulp is daarbij zeker van belang , maar vooral een compassievolle, liefdevolle omhulling van jezelf. Aandacht voor wat lichaam en geest willen vertellen en ze niet gescheiden zien, maar als een geheel dat maar één doel heeft: jou te ontwaken uit de wereld van het lijden.


Lotuslicht kreeg op haar 49e haar eerste langdurige verlichtingservaringen. Sindsdien is haar leven enorm veranderd en leeft ze met psychoses en perioden van rustiger vaarwater.

Meer lezen?