Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Eigen baas in de GGZ - Bos en Bovenberg

Auteur:

Rowan Bos en Frits Bovenberg

Uitgever:

Boom

Verschijningsdatum:

Maart 2022

Eigen baas in de GGZ – Rowan Bos en Frits Bovenberg

Wie te maken krijgt met psychische problematiek krijgt vaak te maken met hulpverleners. Die hulpverleners nemen soms besluiten of ze nemen zorg over. Dat doen ze vanuit oprechte zorg voor een ander. Toch is het beter dat anders te doen.

Mensen hebben namelijk het recht om eigen baas te blijven over hun herstelproces. Het is de taak van de hulpverleners om mensen hierbij te ondersteunen. En hen op die manier te helpen de eigen regie en autonomie te behouden.

Mensen met ernstige psychische aandoeningen kom je als hulpverlener op verschillende plekken tegen. Van begeleid, beschut en beschermd wonen, klinische opname-afdeling, maatschappelijke opvang en gevangenis tot zorgboerderij, buurtcentrum, dagbesteding en balie in het gemeentehuis.

Toolbox voor hulpverleners in de GGZ

Dit boek biedt hulpverleners handvatten om mensen met (ernstige) psychische aandoeningen zorg en begeleiding te bieden. De handvatten zijn bedoeld voor hulpverleners die praktische zorg en begeleiding bieden in allerlei verschillende settingen in de ggz, verslavingszorg en het sociaal domein. Het centrale uitgangspunt hierbij is cliënten (weer) de baas te laten zijn over hun eigen behandeling.

Praktisch toepasbaar

Het is zowel praktisch toepasbaar voor hulpverleners in de praktijk als voor hulpverleners die nog in opleiding zijn. Denk hierbij aan de verschillende maatschappelijke, sociale en zorgopleidingen op niveau 3, 4 en 5.


Rowan Bos is psychologe. 

Frits Bovenberg is adviseur en trainer op het gebied van geestelijke gezondheid. 

Meer weten over eigen regie in de GGZ?