Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Auteur:

Eurelings, Kooiman & Lub

Uitgever:

Bohn Stafleu van Loghum

Verschijningsdatum:

November 2021

Het lichaam en psychisch functioneren – Eurelings-Bontekoe, Kooiman en Lub-Moss

Dit boek helpt behandelaren in de geestelijke en somatische gezondheidszorg om volwaardige en volledige patiëntenzorg te bieden, met aandacht voor de hele mens, als bezield én belichaamd wezen. Met geïntegreerde kennis over de rol van het lichaam bij psychische problemen, biedt het handgrepen voor het handelen in de klinische praktijk.

Het lichaam en psychisch functioneren gaat uit van een breed perspectief op de relatie tussen lichaam en geest in de psychiatrie en de psychologie. Er komt dan ook een grote variëteit aan onderwerpen aan de orde. Allereerst worden verschillende psycho-biologische modellen beschreven. Dan volgt een drieluik over de rol van lichamelijkheid in de verschillende levensfasen.

Ook wordt de rol van het lichaam bij een aantal specifieke psychiatrische beelden beschreven

Uiteraard is er aandacht voor de rol van het lichaam bij behandeling en voor leefstijlfactoren. Tot slot biedt het boek naast een somatisch en psychologisch perspectief op de verwevenheid van lichaam en psyche, ook een filosofische en theologische visie.


Het lichaam en psychisch functioneren Liesbeth Eurelings-Bontekoe is klinisch psycholoog/psychotherapeut en emeritus bijzonder hoogleraar Beroepsopleidingen tot psycholoog in de individuele gezondheidszorg. Kees Kooiman is psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut, werkzaam bij GGZ de Viersprong, specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin. Marike Lub-Moss is klinisch psycholoog en zij was werkzaam als hoofd van de afdeling Medische Psychologie van het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Samen vormen zij de redactie van dit boek.

Meer lezen over het de relatie tussen lichaam en geest?