Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Laat je kind niet los, Gordon Neufeld en Gabor Maté

Auteur:

Gordon Neufeld en Gabor Maté

Uitgever:

Manteau

Verschijningsdatum:

20 januari 2022

Laat je kind niet los – Gordon Neufeld en Gabor Maté

Gordon Neufeld en Gabor Maté zien in onze complexe maatschappij een steeds verdere verwijdering van hét basiselement voor effectieve opvoeding en onderwijs: de relatie tussen ouder en kind, of leerkracht en leerling. Een hechte band is de sleutel. Ze schreven er het boek Laat je kind niet los over.

Voor velen is ouderschap niet vanzelfsprekend. Kinderen lijken tegenwoordig ook minder aan te nemen van volwassenen en hebben minder ontzag voor ouders en andere opvoeders. Vaak nemen leeftijdgenoten de belangrijkste plaats in hun leven in. Zij zijn de nieuwe referentie van onze kinderen bij het vormen van hun gedrag, identiteit, normen en waarden. Dit alles wordt versterkt door sociale media.

Kinderen raken in de war door social media en ze ondergraven de hechtheid van het gezin

De oriëntatie op leeftijdgenoten is ondermijnend voor de natuurlijke leiderschapsrol van de opvoeders. Terwijl kinderen deze natuurlijke leiderschapsrol van de opvoeders wel nodig hebben, om zich ten volle te kunnen ontplooien en van hen te kunnen leren. Geen leiderschap met regels, beloning en straf, maar door een hechte relatie. Een warme en (h)echte relatie tussen opvoeder en kind, dan komt alle interactie tussen beiden in een ander licht te staan.

Neufeld en dr. Gabor leggen uit hoe je moeilijke situaties aanpakt en hoe je de relatie met (je) kinderen kunt versterken of herstellen. Vanuit die veilige relatie ontwikkelen kinderen onafhankelijkheid en veerkracht.

De focus van een kind op een nabije volwassene om zich veilig te voelen is noodzakelijk

De zes niveaus van hechting komen naar voren en de noodzaak voor een kind van een focus op een nabije volwassene om zich veilig te voelen en volledig tot bloei te komen in de ontwikkeling tot zelfstandigheid. Het boek bevat ook praktische suggesties voor het creëren en handhaven van een warme relatie.
De manier om kinderen te steunen op hun weg naar volwassenheid is niet ze los te laten, maar ze vast te houden. Leiderschapsrol zonder regels, belonen en straffen, maar een warme relatie. Een hechte band is de sleutel.

Een boek over de essentiële rol van de relatie van kinderen met de voor hen verantwoordelijke volwassenen.


Gordon Neufeld (1946) is ontwikkelingspsycholoog en heeft meer dan veertig jaar ervaring met kinderen, jongeren en de volwassenen die voor hen verantwoordelijk zijn. Neufeld ontwikkelde een alomvattende theorie over hoe kinderen zich tot hun volle potentieel als mens kunnen ontplooien en over de rol van volwassenen in dit proces. Dr. Gordon Neufeld en zijn vrouw hebben vijf kinderen en vijf kleinkinderen.

Gabor Maté (1944) is een Hongaars-Canadese arts, bestseller auteur en spreker. Hij gelooft in het verband tussen de mentale en fysieke gezondheid. Hij maakte meerdere films waaronder The Wisdom of trauma. Zijn volgende boek Hello Again: A Fresh Start for Parents and Their Adult Children wordt verwacht in 2023. 

Benieuwd naar de boeken van dr. Gabor Maté?

Meer lezen over kinderen en opvoeding in relatie tot een psychische kwetsbaarheid?