Main content

boek-lichaam zin en zorg

Auteur: Ingrid Neijnens

Uitgever: Gompel & Svacina

Gaat geneeskunde louter over het lichaam en de fysiologie, focust zingeving enkel op de geest en het mentale welzijn? In de praktijk van zorgverlening komen ze elkaar voortdurend tegen. Hun verwevenheid wordt expliciet erkend in de positieve gezondheidsgedachte en in de leefstijl- en integratieve geneeskunde.

De verschuiving van de verhoudingen tussen geneeskunde en zin en tussen lichaam en geest, zowel voor wie met ziekte geconfronteerd wordt als voor wie er beroepsmatig mee te maken heeft, wordt in dit boek filosofisch gekaderd.

Vervolgens komen methodieken in patiëntondersteuning aan bod die werken vanuit de verbinding lichaam-geestcontext, en zorgprofessionals reflecteren hierop vanuit hun eigen praktijk als arts, verpleegkundige en psycholoog. Wat doet patiënten goed? Wat is van toegevoegde waarde in behandeling en begeleiding?

Ten slotte volgen een aantal good practices en reflecties uit de medische wereld: over de veranderende kijk op geneeskunde, de betekenis van leefstijlgeneeskunde en de waarde en mogelijkheden van technologische innovaties.


Ingrid Neijnens en Tessa Gabriëls zijn beiden ethicus.

Meer lezen over lichaam en geest?

  • Deel deze pagina: