Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Piekeren over zelfdoding

Auteur:

Kerkhof & Van Spijker

Uitgever:

Boom uitgevers

Piekeren over zelfdoding – Kerkhof, Van Spijker

Iedereen denkt wel eens aan de dood in het algemeen. Bijvoorbeeld als er iemand is overleden of als er iemand in je omgeving ernstig ziek is. Dat is normaal en heeft verder geen gevolgen. Denken aan zelfdoding is anders. Het boek ‘Piekeren over zelfdoding’ biedt een stapsgewijze methode om minder last te hebben van gedachten over zelfdoding.

Gedachten aan zelfdoding beginnen vaak als bescherming tegen het ergste wat je zou kunnen overkomen. Maar soms krijgen gedachten aan zelfdoding iets dwangmatigs en zijn ze moeilijk te onderdrukken of te stoppen.

In dit boek wordt het piekeren over zelfdoding benaderd als een bijzondere vorm van piekeren

Mogelijkheden om een emotionele crisis af te wenden worden met praktische tips beschreven. Je leert je gevoelens en dwangmatige gedachten over suïcide onder controle te krijgen. Het boek is nuttig en nodig omdat veel mensen die met suïcidaliteit worstelen het moeilijk vinden erover te praten en niet naar de huisarts of hulpverlener gaan.

Een stapsgewijze methode om minder last te hebben van piekeren over zelfdoding.


Kerkhof, Van Spijker

Meer lezen over zelfdoding?