Veel gezochte termen

Psychosenet boeken

Meindert Inderwisch schreef Slikken of stikken. Slaap- en kalmeringstabletten zijn verslavend. Medicijnverslaving krijgt weinig aandacht.

Auteur:

Slikken of stikken

Uitgever:

Lucht

Verschijningsdatum:

19 mei 2023

Slikken of stikken – Meindert Inderwisch

Meindert Inderwisch schreef het boek Slikken of stikken. In de VS stierven de afgelopen jaren honderdduizenden mensen door een verslaving aan pijnstillers (opiaten). Ook in ons land zijn slaap- en kalmeringstabletten de oorzaak van veel ellende. En toch krijgt medicijnverslaving weinig aandacht.

Meindert Inderwisch is verslavingstherapeut, maar worstelde zelf ook met een ernstige afhankelijkheid van slaappillen. Die combinatie maakt van ‘Slikken of stikken’ een bijzonder boek, over een onderbelicht probleem in onze samenleving.

Alles wat je moet weten over een medicijnverslaving

‘Op een dag kwam Bram langs bij mij in mijn spreekkamer. Hij was heel lief en vroeg: ‘hoeveel gebruik je nu per dag?’

Diverse Vlaamse apotheekhouders hadden hem uiteindelijk gealarmeerd gebeld toen ik steken begon te laten vallen. Zo gaf ik het kortingspasje van de ene apotheek aan de assistente van een andere. Ik was niet alert genoeg meer. In plaats van mij uit te foeteren, was mijn vriend zachtmoedig. De veroordeling die ik voor mijzelf in petto had, speelde kennelijk niet bij hem. Ik antwoordde: ‘ik durf het niet te zeggen. Het is zo gênant.’

‘Zal ik ernaar raden?’, vroeg hij.

‘Graag’, antwoordde ik naar waarheid.

‘Twintig?’

‘Meer. Veel meer.’

‘Dertig?’ De verbazing klom langzaam in zijn stem.

‘Helaas, meer.’

Bram krijgt een hoge stem als hij verbaasd is. ‘Veertig, nee toch?’

‘Vijfenzestig’ zei ik, werkelijk ten einde raad.

‘Vijf-en-zestig?!? Dat meen je niet…’

‘Toch wel.’

‘Dan gaan we hulp voor je zoeken. Niet in een kliniek. Dat is traumatisch voor je verlopen. Ik ken een goed bureau. Dat begeleidt je, ziet erop toe dat je kalm kunt afbouwen. Niet meer die nachtmerrie van Madrid. Ik bel ze nu. Ga je akkoord?’

‘Ja, ik wil toch leven.’ Ik verbaasde mijzelf. Dat wist ik niet, dat dat nog kon.

Tip! Deze podcast sluit aan bij het boek

Medicijnverslaving is een groot probleem. Volgens Meindert Inderwisch zijn er zeker een miljoen Nederlanders die de dag niet doorkomen zonder het overmatig gebruik van  geneesmiddelen.


Meindert Inderwisch, voormalig N.A.P.-geregistreerd psychotherapeut en twintig jaar werkzaam binnen de G.G.Z.-verslavingszorg, vertelt openhartig over zijn verslaving (in remissie) aan slaappillen.

Zijn doel is om de, grotendeels verborgen, groep medicijnverslaafden (meer dan één miljoen geregistreerd in Nederland) te voor zien van een voorlichting die, tot nu toe, schromelijk tekortschiet. Zie ook de website van Meindert Inderwisch.

Meer lezen over medicatie en verslaving?

Ken je de hoofdstukken van PsychoseNet al?

De professionals van PsychoseNet schreven deze hoofdstukken met betrouwbare, hoopgevende informatie.

 Psychose is de staat waarin iemand de wereld waarneemt door de bril van zijn eigen angstige, spirituele of andere emoties, en daar zó intens in opgaat dat andere mensen het niet meer kunnen volgen. Het is een staat waarin alles om je heen zwanger is van persoonlijke betekenis.
Is de energiehuishouding te laag afgesteld, dan ben je somber en kun je niets (depressie). Als de energiehuishouding te hoog is afgesteld barst je van de energie, dan doe je veel en voelt het alsof je alles kunt (manie of hypomanie).
Contact hebben met mensen en je verhaal vertellen helpt om weerbaarheid tegen depressie op te bouwen, om te stimuleren en om je leven (opnieuw) vorm te geven.
Hoe je de wereld en de mensen om je heen beleeft is anders. Het kan heel moeilijk voor je zijn om andere mensen te vertrouwen en veilige relaties met andere mensen te ontwikkelen. Je bekijkt de wereld door een hele andere bril dan iemand die een veilige jeugd heeft gehad.
Bij de behandeling van een psychose, manie, depressie of trauma wordt soms medicatie voorgeschreven. Het is verstandig om samen met je behandelaar door de tijd te blijven monitoren of afbouwen of verminderen van je medicatie mogelijk is.
Herstellen is lastig. Waar het om gaat is dat de persoon en zijn naasten bijgestaan worden bij een persoonlijk en vaak moeilijk proces van leren om zoveel mogelijk ‘je ding’  te kunnen doen ondanks de kwetsbaarheid.
Welke behandelingen zijn mogelijk als je te maken hebt met psychose, trauma of stemmingsklachten? En welke behandeling past het beste bij jou? Dit kan een behoorlijke zoektocht zijn.
De omgeving kan veel voor iemand betekenen.  Naasten hebben net zo hard ondersteuning nodig, bijvoorbeeld van een familievertrouwenspersoon of familie-organisatie.
Psychische klachten en verslaving gaan vaak hand in hand. Kan een verslaving ontstaan door psychische klachten? Kan middelengebruik psychische klachten of klachten verergeren? We vertellen je er meer over in dit hoofdstuk.
Alles over Psychose
Alles over Bipolariteit
Alles over Depressie
Alles over Trauma
Alles over Medicatie
Alles over Hulp en Herstel
Alles over Behandeling en Zorg
Alles over Naasten
Alles over verslaving
previous arrow
next arrow

Heb je een vraag?

Onze experts beantwoorden jouw vraag in het online Spreekuur van PsychoseNet. Gratis en anoniem.