Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Auteur

Bram-Sieben

Bram-Sieben schrijft maandelijks een bijdrage voor Psychosenet. Hij is actief voor patiëntenvereniging Anoiksis. Ook is hij als  onderzoeksmedewerker betrokken bij HAMLETT en OPHELIA. Dat zijn twee grote Nederlandse onderzoeken naar het gebruik en afbouw van anti-psychotische medicijnen.

Brams kennismaking met de wetenschap – Martijn Kikkert

blog- Brams kennismaking Martijn Kikkert

De maandelijkse blogs van Bram hebben als doel meer bekendheid te geven aan het onderzoeksveld rondom psychoses met ruimte voor de persoonlijke kant van de onderzoeker.  Veel plezier met het lezen van het negentiende blog waarin we psycholoog en onderzoeker Martijn Kikkert ontmoeten. Over medicatiegebruik en levensverhalen van mensen met een psychose in onderzoek.

Martijn Kikkert is een psycholoog die zich op onderzoek richt. Hij is nooit behandelaar geweest en dat is bewust. Toch heeft hij veel cliëntencontacten gehad tijdens interviews voor allerlei onderzoeken. Wat bijzonder is, is dat hij via de mavo de propedeuse aan de Technische Universiteit Delft heeft gedaan en daarna een draai heeft gemaakt richting de psychologie. Martijn heeft toen onderzoek gedaan naar therapietrouw in medicatiegebruik. En ook heeft hij met Mariken de Koning en Lieuwe de Haan een nieuw onderzoek opgestart over levensverhalen van cliënten in de zorg.

Martijn is bij HAMLETT betrokken

maar zijn eerste onderzoek was bij mensen met depressie. Daarna deed hij een project over medicatietrouw bij schizofrenie. Dat onderwerp en ook de doelgroep spraken hem aan. Hij zag vaak kleurrijke mensen, die soms wel onder schrijnende omstandigheden leefden. Bij Arkin ging Martijn werken als onderzoeker om behandelingen te beoordelen op uitvoering en effectiviteit. De onderzoeken zijn soms zelf bedacht, maar ook wel onderzoeken buiten Arkin. Van dat laatste is HAMLETT een voorbeeld.

Bij de GGD Amsterdam is Martijn betrokken bij een onderzoek naar de gevolgen van ambulantisering voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Ze meten de effecten van minder opnames en meer de mensen thuis (of vanuit huis) behandelen. Zij bekijken daarbij het sociaal domein van de cliënten. Daar valt onder: netwerk, steun, stigma, werk, dagbesteding. Interessant is dat de GGD echt met een andere bril kijkt dan de GGZ. De GGD is toch meer op deelname aan de samenleving gericht dan de GGZ die meer op terugval let .

Samen met Mariken de Koning  doet Martijn een project voor de meest zieke mensen uit de groep met een ernstige psychiatrische aandoening. Dat gaat over hun levensverhaal. Omdat er normaal in de behandeling weinig tijd is voor het echt bespreken van je leven of levensverhaal, hebben ze daar dit project voor gemaakt. Het project is zo opgezet dat je tijdens deelname mag vertellen aan de hand van de vragen: “Hoe is je leven verlopen” en “Wat zegt dat over jou?” Het is tegelijkertijd werken aan je zelfbeeld.

Door het zelfbeeld te versterken

kan je makkelijker weten: wat wil ik over een jaar. En dan kan je daar aan werken. De deelnemers van dit project bespreken wie of wat er belangrijk is of was voor ze, wat voor verlieservaringen ze hadden en dat soort dingen. Door de ervaringen tot een geheel, tot een verhaal, te maken met daarin ook de psychose kan je het een plek geven en achter je laten. Je bent meer dan de psychose alleen. Zonder de psychose te ontkennen of weg te stoppen.

Bij de HAMLETT studie is Martijn betrokken bij het controleren van de uitvoering van de studie. Hij bekijkt bij de uitvoering van het onderzoek bijvoorbeeld of het de psychiaters lukt zich aan de afspraken te houden. Verder heeft hij via onder andere apotheekgegevens gekeken naar hoe de mensen in de praktijk omgingen met afbouwen.

Binnen HAMLETT heeft Martijn een onderzoek gedaan

om inzicht te krijgen in hoe psychiaters kijken tegen afbouw. Daarvoor is er een vragenlijsten naar hen gegaan. Hij merkte dat de meeste psychiaters wel wat terughoudend waren met vlug afbouwen. Toch waren er verschillende ideeën over wat voor de langere termijn het beste zou zijn. Vroeg afbouwen, of juist later. Het is echt afhankelijk van wie je als behandelaar krijgt.

Voor Martijn is het mooi dat hij na eerder onderzoek naar medicatietrouw nu weer bezig is binnen HAMLETT naar medicatiegebruik. Dezelfde vragen over al dan niet blijven gebruiken komen weer aan de orde. Waarom zou je medicatie blijven gebruiken? Het gaat er naar toe dat je meer per client de voor- en nadelen gaat bekijken, in samenspraak. Dit vraagt om een andere uitkomst maat. Het functioneren, dat bij HAMLETT wordt gebruikt, kan daar een goede maat voor zijn.

Martijn gaat bij stress graag sporten. Normaal gaat hij hardlopen, maar nu heeft hij een knieblessure. Daarom gaat hij nu vaak wielrennen of buiten zwemmen. Wat mij aansprak in zijn loopbaan was: Je hoeft niet altijd het logische pad te bewandelen om te komen waar je wilt.

Een andere boodschap die er doorklinkt:

“Door medicatie te optimaliseren en te werken aan je zelfbeeld kan je stappen zetten die goed voor je zijn.”

foto creative commons (Piqsels)

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *