Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Eerste avondmaal op de PAAZ

Danique schrijft over haar eerste avondmaal op de PAAZ. Ze werd een half jaar opgenomen vanwege een depressie en ernstige suïcidaliteit.

Danique schrijft in de blog Eerste avondmaal op de PAAZ over het leven op de PAAZ, de Psychiatrische Afdeling van een Algemeen Ziekenhuis. Op haar 22e werd ze een half jaar opgenomen vanwege een depressie en ernstige suïcidaliteit.

Daar zat ik dan, het was 17.00 uur, etenstijd. Ik durfde niet van mijn kamer af. Ik durfde niet naar het eten te gaan en zat in mijn kille ziekenhuisbed te staren naar de klok.
Aan het staren naar de tikkende klok kwam een einde toen de keukenmedewerkster mij kwam halen. ‘Vind je het een beetje spannend?’ Ik knikte. Zij nam me mee naar de  ruimte waar werd gegeten en ze stelde me aan de andere patiënten voor.
Ik zat tussen tien andere medepatiënten, allen met verschillende psychische klachten. Ik keek de grote tafel rond, iedereen was gemiddeld 25 jaar ouder dan ik. Er werd nauwelijks gesproken.

Er had zich de afgelopen tijd een grote duisternis om mij heen gewikkeld

Storm in mijn hoofd. Langzaam verstikte de duisternis mij. Ik verdronk langzaam. Ik verdronk in mijn tranen en ik kon niet meer zwemmen, hoe hard ik ook mijn best deed. Een donker monster dat altijd aanwezig was en maar naar me bleef schreeuwen. Controleverlies. De storm in mijn hoofd had het van me overgenomen.

Ik wou alleen maar naar huis

De tijd ging langzaam voorbij. Ik had geen honger. Ik wou alleen maar naar huis en ik voelde me eenzaam. Weg van de verpleging in hun witte uniformen en de dokters met hun serieuze gezichten. ‘Ik wil hier weg’ dacht ik steeds. Maar dat kon niet. De storm moest eerst gaan liggen.

Over een paar weken ben ik hier wel weg

Ik had geen idee dat er nog een half jaar aan eetmomenten met medepatiënten op de PAAZ zouden volgen. ‘Ik kan over een paar weken gewoon weer vrolijk verder’ dacht ik. Maar ik zag steeds meer mensen komen en gaan.


Danique is 25 jaar en is afgestudeerd Toegepast Psycholoog. Momenteel werkt ze als (gezins)begeleider.

Worstel je met suïcidale gedachten of maak je je zorgen om iemand anders?

Praat er dan over. Bel 0800-0113 of ga naar www.113.nl. Stichting Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar. In België kun je terecht bij ‘Zelfmoordlijn1813’.

Meer informatie:

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *