Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Deelnemers gezocht – effectiviteit behandelingsmethoden depressie & terugval

actueel -deelnemers gevraagd

Deelnemers gezocht – onderzoek naar effectiviteit van behandelingsmethoden in depressie met betrekking tot terugval

Heb je zelf ervaring met depressie, en bent je ook gediagnosticeerd als zijnde in remissie, dan zijn deze onderzoekers op zoek naar jou.

“Vanuit de Universiteit Maastricht zijn wij bezig met een onderzoek naar de effectiviteit van verschillende behandel methoden voor depressie en de mate waarin patiënten terugval ervaren.

Recentelijk is de interesse in klassieke psychedelica voor de behandeling van verschillende mentale aandoeningen aangewakkerd, nadat deze in de jaren 70 volledig verbannen waren.

Tot dusver zijn de uitgevoerde studies klein van omvang, maar hinten de resultaten richting successen in de behandeling van verschillende mentale aandoeningen, waaronder ook depressie.

Onderzoek naar effectiviteit behandelingsmethoden

De huidige studie focust specifiek op psilocybine in de behandeling van depressie, en tracht de terugval aantallen en het tijdsverloop hiervan te vergelijken met traditionele behandelmethoden van depressie zoals psychotherapie en antidepressiva. Om deze aantallen te kunnen vergelijken is er een vragenlijst ontwikkeld, en zoeken wij kandidaten die een depressieve episode ervaren hebben, en ook weer in remissie zijn (geweest) van deze episode.

Om dit te kunnen vergelijken zoeken wij zowel kandidaten die in remissie zijn geweest met behulp van geen farmaceutische behandeling (dit kan zijn geen behandeling, maar ook alleen psychotherapie), een “standaard” farmaceutische behandeling (antidepressiva), of psilocybine”.

Naar wie zijn de onderzoekers op zoek?
• Mannen en vrouwen die:
• Ouder zijn dan 16 jaar.
• Een depressieve episode hebben ervaren, en hiervan in remissie zijn (geweest).
• De Nederlandse of Engelse taal begrijpen en beheersen.

Tijdsinvestering in het onderzoek:

De totale duur van het onderzoek is éénmalig circa 15 minuten. Via onderstaande link wordt u doorverwezen naar een online platform waar wij u vragen om een aantal vragenlijsten in te vullen. Daarnaast zullen wij u ook een aantal algemene vragen stellen, zoals leeftijd, geslacht, etc. Uiteraard worden deze gegevens anoniem verwerkt. U krijgt daarbij nog aanvullende info via onze link.

Wat levert deelname op voor jou?

Mocht u besluiten deel te nemen aan dit onderzoek, dan draagt u bij aan het verkrijgen van inzicht in de effectiviteit van nieuwe behandelmethoden voor depressie. Deelname is geheel vrijwillig.

Vragen?

Mocht u verder nog vragen hebben over (deelname aan) dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met:

Marvin Essers (student)
Email: mmaj.essers@student.maastrichtuniversity.nl

Kim Kuypers (verantwoordelijke onderzoeker)
Email: k.kuypers@maastrichtuniversity.nl
Tel: +31 43 3881902