Veel gezochte termen

Archief

depressie

Bij een depressie bent je somber. Mensen met depressiegevoeligheid hebben tijdens een depressieve episode last van een combinatie van somberheid, minder energie, minder interesse, jezelf waardeloos voelen. Op PsychoseNet zijn goede herstelverhalen en artikelen over depressie te vinden.