Veel gezochte termen

Psychosenet blog

Auteur

Luc Vercauteren

Luc Vercauteren is ervaringsdeskundige en auteur van het boek ‘Grenzeloos geluk‘. Van Luc zijn blog met 10 tips is een animatie gemaakt: Omgaan met iemand met een depressie: 10 tips.

Tips: Omgaan met depressie – hoe ga je met iemand om?

omgaan met depressie

Luc heeft een bipolaire stoornis, in zijn leven wisselen depressieve en hypomane periodes elkaar al jaren af. In deze blog van 13 juni 2015 schrijft hij over zijn depressie, hoe hij dat ervaart en deelt hij tips voor naasten over omgaan met depressie.

Drie weken geleden was er plotseling een omslag. Er zat al enkele weken een stijgende lijn in m’n gemoedstoestand maar vrij abrupt verdween de grauwe, donkerzwarte sluier van angsten en negativiteit en maakte plaats voor lichte euforie, blijdschap en andere positieve emoties. Mijn depressie had ruim een jaar geduurd.

Omgaan met depressie, hoe doe je dat?

Ik heb een bipolaire stoornis type 2

Depressies, variërend van ernstig tot licht, en hypomane periodes (lichte manie) wisselen elkaar dan af.

Bipolaire stoornis, het wordt ook wel manische depressiviteit genoemd:

In Nederland lijden maar liefst 250.000 mensen aan deze stoornis. Het is een stemmingsstoornis waarbij periodes van overdreven opgewektheid en neerslachtigheid elkaar afwisselen. De exacte oorzaak is niet bekend, maar een chemische disbalans ven bepaalde stoffen in de hersenen speelt een belangrijke rol.

Een depressie is voor mij donker en vol met negativiteit en angsten

Het is uitzichtloos en hopeloos. Ik ervaar het als een diepe donkere put, waar je onmogelijk uit kunt komen, ondanks dat mijn verleden het tegendeel bewijst. Omgaan met depressie is zwaar. Voor mij en mijn omgeving.

Een hypomane periode is grenzeloos

Het laat zich voor mij het best omschrijven als een periode van verhoogde activiteit en grenzeloos gedrag naar anderen toe en op alle gebieden waar ik plezier aan beleef.

Mijn moreel kompas slaat door

Het is ook een tijd van conflicten met mensen die van nabij zien dat het helemaal niet zo goed met mij gaat als ik zelf ervaar. Mijn gedrag wekt irritatie op en ze proberen me te bereiken en te waarschuwen. Ik ga daar fel tegenin, hoe durven ze tenslotte te twijfelen aan mij als persoon, ik ben immers toch geweldig. Het legt dan ook een zware druk op hen en onze onderlinge verhoudingen, ik ben onbereikbaar.

Een hypomane periode resulteert bij mij in lichamelijke en geestelijke uitputting en mondt uiteindelijk uit in een depressie vol met negativiteit, schaamte, spijt en schuldgevoelens over dat wat ik gedaan heb, angsten en een extreem slecht zelfbeeld.

Ook al weet je dat je gevoelens, gedachten en gedragingen grotendeels worden veroorzaakt door je ziekte, je voelt je verantwoordelijk en schuldig. Helaas reageert de omgeving er soms ook zo op, ze nemen het je kwalijk. Vergelijk het met iemand met een gebroken been die je afbelt voor het wekelijks rondje samen rennen; hij kan niet anders. Dat is vervelend maar om daar nou kwaad over te worden?

Begrip en sympathie lijken me meer op z’n plaats

Mijn kracht tijdens een depressie is ondanks de uitzichtloosheid, altijd blijven doorgaan, voor zover mogelijk. Ik zet een masker op voor de buitenwereld en probeer sociale contacten en sportieve activiteiten op peil te houden. Waarom ik dat doe weet ik niet, misschien is het een onbewust overlevingsmechanisme, want er is geen hoop. Ik doe dit met grote tegenzin, angsten en desinteresse in het leven en in anderen.

Het interesseert me niet als m’n beste vriend een dochter krijgt, het raakt me niet

Het interesseert me niet als er een boot met duizend vluchtelingen zinkt, het komt niet bij me binnen. Ik schaam me diep voor die desinteresse en onverschilligheid wat mijn negatieve zelfbeeld alleen maar versterkt. De meeste vrienden en familie zijn er altijd voor me. Maar de liefde, aandacht en goed bedoelde adviezen bereiken me meestal niet.

Liefde en houden van bestaan niet in het hoofd van een depressief persoon. Omgaan met depressie is zwaar

Je kunt het niet voorstellen dat iemand om je geeft, je bent tenslotte een walgelijk persoon. Daardoor benader je het soms zelfs met enige argwaan, met wantrouwen, want het lijkt zo onecht, het past zó niet bij de toestand waar je je in bevindt. Ondanks dat is het belangrijk dat de omgeving er voor je is. Eén keer in de week een sms’je met ‘hoe gaat het?‘ doet me al goed.

Het liefst zou ik me willen opsluiten, wegduiken in mijn bed, slapen en gewoon niet meer wakker worden, rust. De schaamte en schuldgevoelens voor m’n gedachtes zijn groot, en leiden tot angsten voor sociaal contact en alles wat buitenshuis plaatsvindt

Als je het beestje een naam wilt geven, denk ik dat ik nu licht hypomaan ben. M’n stemmingsstabilisator is opgehoogd en zo denken we het onder controle te houden. Ik herken het nu voor de eerste keer, en dat is positief. Mijn familie en vrienden kennen me en zullen me waarschuwen als het uit de hand loopt. Of ik dan luister weet ik niet; ook dat is deels onderdeel van mijn aandoening.

Omgaan met depressie – 10 tips:

Wat kun je doen voor iemand met een depressie? (en wat liever niet)

1. Oordeel niet, maar luister
Laat de depressieve persoon praten en vraag naar zijn of haar gedachten. Een depressief persoon schaamt zich vaak voor zijn gedachten. Veroordeel die gedachten niet maar zeg dat die gedachten over zichzelf, anderen en het leven horen bij de depressie. De depressieve persoon is niet zijn gedachten, het zijn ‘slechts’ gedachten. Die horen bij zijn toestand.

2. Wees terughoudend met het geven van adviezen
Adviezen kunnen worden opgevat als een verwijt. Een depressief persoon is niet dom en weet ook wel dat hij bijvoorbeeld moet gaan sporten, maar hij kan het simpelweg vaak niet. Verwacht niet dat adviezen worden opgevolgd, beter om ze niet te geven en te vragen hoe je kunt helpen.

3. Geef aandacht
Blijf de depressieve persoon uitnodigen voor feestjes en andere activiteiten ook al weet je dat hij er geen zin in heeft, verplicht hem niet. Verwacht geen respons en interactie. Een sms’je met ‘hoe gaat het?’ één keer in de week doet ook al goed.

4. Verwacht geen interesse
Een depressief persoon is nergens in geïnteresseerd en is onverschillig. Veroordeel dat niet, het hoort bij de depressie, hij vindt het zelf al erg genoeg dat hij zo denkt.

5. Iemand is ziek en is zichzelf niet
Bedenk dat depressie een ziekte is, een depressief persoon is zichzelf niet. Zeg hem dat ook, dat hij depressief is en daardoor alles door een zwarte bril ziet. Probeer hem niet te overtuigen dat de wereld anders is dan dat hij hem ervaart maar luister gewoon.

6. Geef je eigen grenzen aan
Het kan voor jezelf zeer vermoeiend en ingrijpend zijn om met een depressief persoon om te gaan. Een depressief persoon heeft weinig ruimte voor aandacht voor een ander en kan je uitputten. Neem tijd voor jezelf, zoek zo nodig professionele hulp en word geen hulpverlener.

7. Onderneem samen
In een depressie wil je je het liefst terugtrekken en alleen zijn. Blijf stimuleren en uitnodigen om samen activiteiten buitenshuis te ondernemen, stel je hierin niet dwingend op.

8. Zoek professionele hulp
Zeg hem dat hij professionele hulp moet zoeken, dat er therapieën en medicijnen zijn die hem kunnen ondersteunen. Wees hierin ook niet dwingend, het moet uiteindelijk uit hemzelf komen.

9. Vraag waarmee je kunt helpen
Een depressief persoon heeft vaak moeite met de dagelijkse dingen, administratie, boodschappen doen, huishouden, etc. Z’n competenties zijn minder en het interesseert hem gewoon vaak niet. Verwijt hem dat niet maar biedt je hulp aan met gepaste terughoudendheid.

10. Praten over zelfmoord.
Regelmatig hebben depressieve personen zelfmoordgedachtes. Vraag hem hiernaar en veroordeel ook deze gedachten niet. Reken maar dat hij zich er schuldig over voelt. Zeg hem dat hij waardevol is, dat de gedachten bij de depressie horen en dat het voorbijgaat. Het kan al helpen voor hem om erover te praten.

Heb je een vraag over depressie?

Stel je vraag gratis en anoniem aan de experts van PsychoseNet. We denken graag met je mee!

Reacties

58 reacties op “Tips: Omgaan met depressie – hoe ga je met iemand om?”

 1. Marion van Dam

  Het is april 2023 dus ik weet niet of dit nog wordt gelezen. Ik gok het erop.. Sinds twee jaar heb ik een relatie met een man die mij bij aanvang vertelde een paar keer in zijn leven een depressie te hebben ervaren. Zelfs eenmaal met opname – vanwege zelfmoordgedachten. De depressies hadden steeds een aanwijsbare aanleiding, onverwerkte jeugdzaken maar ook hedendaagse zorgen die waren opgestapeld en waarin hij onvoldoende actie ondernam. Opeens was daar een depressie, vorige week, na een paar weken: ‘ik voel me wat somber’. We wonen niet samen maar hij is tijdelijk bij mij ingetrokken vanwege het feit dat hij nu onmogelijk alleen kan zijn. En omdat ik tot voor kort dacht dat we een heerlijke toekomst tegemoet gingen. Ik ben nog in shock dat dit ons/mij overkomt. Hij heeft antidepressiva van huisarts gekregen en een verwijzing naar psycholoog maar zelf twijfelt hij aan succes met het laatste (wegens ervaring dat het voorheen niks opleverde) en ik twijfel aan de medicatie.. De zorgen die hem nu al een week wakkerhouden, zijn reeel, dienen aangepakt. Heus niet allemaal tegelijk maar een startje daarin zou volgens mij al een top van het stapeltje halen en rust geven. Wat doet de medicatie? Ik heb er veel over gelezen maar het lijkt mij een tijdelijke oplossing. Met veel, heel veel nare bijwerkingen. Is dat het waard? Is het niet van belang structureel iets te veranderen om recidive te voorkomen? Marion

  1. Anoniem

   Het is nooit te laat om te reageren over zulke onderwerpen. Mijn man kampt hier ook mee en ik vind het zo zwaar. Vooral de gedachte dat hij er echt niet meer zal zijn en ik een weduwe word en mijn dochter geen vader meer zal hebben. Alle tips zijn welkom. Mijn man wilt ook geen psycholoog door gebrek aan vertrouwen ivm voorgaande ervaringen. Ik voel me ten einde raad. En ik hoop dat ik hem er doorheen kan helpen en we genoeg leuke dingen kunnen gaan doen, maar tegenwoordig is alles ook zo duur en zo breedt hebben we het niet helaas. Ik hoop dat mijn liefde voor hem genoeg zal zijn.

 2. Stephanie

  Luc, bedankt voor je openheid. Ik waardeer het erg en het haalt voor mij de stoornis uit de taboesfeer. Mijn psychiater zei destijds dat hypomanie wel “leuk” gevonden wordt door veel mensen. Bij mij duren depressies en hypomanies lang. En ik zie de gevolgen achteraf: in depressies wil ik met niemand wat te maken hebben en verbreek ik relaties en contacten. Angst en eenzaamheid. Als ik een hypomanie heb ga ik los in de euforie en sla soms door in relaties en seksualiteit. Het slaat soms om in waandenkbeelden, ik hou nog wel 1 been op de grond maar na zo’n periode zie ik pas wat ik gedaan en gezegd heb. Alsof ik heel iemand anders ben. Ik ben er goed in net onder de radar te blijven en loop er alleen mee. Lithium helpt maar maakt me erg sloom en vlak. Alsof ik er niet meer ben. Ik denk dat ik een lichte vorm heb, maar eenzaam is het wel soms. Daarom, bedankt voor je blog!

 3. Maria ten Hoeve

  Goede tips over hoe om te gaan met iemand met een depressie. Naast dat je een psycholoog voor depressie kunt aanraden, kun je inderdaad ook luisteren en er voor iemand zijn. Het zijn maar kleine dingen, maar toch kunnen ze van grote betekenis zijn. https://www.mentaalvrij.nl/hellevoetsluis

 4. Mir

  Dankjewel voor je duidelijke beschrijving. Ik probeer een familie lid te steunen maar ik weet niet goed hoe. Hij stoot mensen af maar ik weet ook dat hij dat zelf vreselijk vindt. Hij heeft alles perfect beschreven zoals jij en hij heeft zich nog ruim een jaar kunnen inhouden tot ook ik te horen kreeg dat ik niets meer van hem ging horen. Voorafgaand een heleboel berichtjes waarin hij zichzelf naar beneden haalt. En ik twijfel steeds of ik dat persoonlijk moet nemen of niet. Nu kan ik daar afstand van nemen en er proberen voor hem te zijn als het wenselijk is.

 5. Marijn

  Hoi hoi
  Ja ik ben die persoon die jij perfect beschrijft denk ik ,
  Ik heb wel een behoorlijk verleden gehad heb in Internaten gezeten enz enz
  En ik weet heb dit ,maar doe er niks aan
  Elke keer als ik in therapie kom dan is het het zelfde … cognitieve gedragstherapie, praten, maar in mijn goede periodes kan ik ook iedereen goed voor de gek houden zo ook mijn psychologe enz..( vooral mezelf) en vaak word me behandeling snel geëindigd want alles gaat goed met me … Makkelijk toch heb ook niet het idee dat die therapie werken sorry .. heb ook het idee dat iedereen bewijzen van in die stoel kan zitten , er zijn ook elke keer weer anderen diagnose,
  Posttraumatische stress , Depressief,plijnvrees( agorafobie) , en ga zo maar door!
  Elke keer weer wat anders jij daarin tegen beschrijft perfect waar ik last van heb,Maar misschien komt dat wel omdat je het zelf hebt.
  Ik hoop dat er goeie therapieën zijn ik ben nu 30 en hoop nog een leuk leven te hebben hierna, ik worstel hier al zins me 15 e mee heb denk ik ook wel alle therapieën gehad ( maar die stonden vaak nog tien jaar geleden in hun kinderschoenen) (EMDR) enzo dus ik zou wel een keertje bij me huisarts langsgaan… ( Het komt trouwens wel in de familie veel voor aan bijde kante dus gek dat niemand ooit hierop is gekomen)
  Ik wil je bedanken voor je mooie beschrijving!
  En ik hoop dat dit stuk me gaat helpen voor de juiste zorg! En dat Ik en me vriend ( al 15 jaar lang al) een leukere bladzijde opengaan slaan! Niet dat die niet leuk is nu hoor, ben blij dat ik een leuk gezin heb met me vriend?we zijn een goed duo!
  En hij heeft me leren kennen al in de periode dat ik erin zat, dus ik denk dat hij niet beter weet, en hoe gaaf zou het zijn als ik nog leuker word.
  Dat nog even gezegd ..ik las een paar mensen en ook heel begrijpelijk die het lastig vinden te leven met iemand met deze problematiek, dat klopt ! Maar er zijn er genoeg die dat wel kunnen en zelfs willen! Dus als je op dit forum terecht kwam en je je nu helemaal niet goed in je vel voelt omdat je de gedachte hebt gekregen dat niemand ooit met je kan leven …
  Is onjuist! Meer wel als niet
  Plus ik ben er van overtuigd als het echte liefde is overwint dat alles anders is het geen echte liefde?en licht de schuld niet alleen bij jou en je stoornis zoals het dan beschreven word tijdens de breakup
  dankjewel voor je tekst
  Groetjes Marijn

  1. Corlina

   Mee eens …echte ware liefde overwint alles

 6. Edwig D’Haese

  Ik moet mij gelukkig prijzen, na mijn 60ste twee depressies achyer de rug en kan mij een beetje inleven in die ziekte. Ben zelf wat psychologie gaan leren om antwoorden te vinden. Chemische stoffen die teveel of te weinig doen is een mogelijke verklaring. Ook weten dat gedachten maar gedachten zijn en geen waarheden. TM twee maal per dag leert mij die gedachten naar de achtergrond te drijven en positiever in het leven te staan. Piekeren over een probleem is in wezen niet nodig want ieder probleem kent een oplossing.
  Een groepsknuffel aan die waar de ” Zwarte hond ” meesrter is. Google eens het filmke.

 7. Kevin D

  Dankje voor de 10 tips!

  Mijn vriendin is nu een aantal maanden depressief en ik vind het onwijs lastig om er mee om te gaan.
  Het klinkt heel raar en misschien verkeerd geformuleerd maar ik ben zo verliefd geraakt op de persoon die ze voor de depressie was, betekent niet tot ik nu niet meer van haar hou( nog altijd even veel), maar ik bedoel maar te zeggen tot ik nu niet kan of wil verdwijnen uit haar leven..
  Ik vind het lastig om me in te leven in haar beleving op dit moment, wat er beschreven staat bij de 10 tips het klopt allemaal..
  Ik merk tot ik vaak egoïstisch doe, omdat ik dan denk : Hee, waarom krijg ik geen liefde terug van je? Waarom krijg ik geen ik hou van je terug? Waarom lijkt ze zo emotieloos? Doet het haar wat? Ligt het aan mij ? Wat doe ik verkeerd? Terwijl ik eigenlijk rekening moet houden met haar depressie.
  Ze zegt wel eens we kunnen elkaar beter even niet zien want ik wil het niet op jou afreageren. Ik vind dit lastig, omdat ik niet wil laten blijken dat ik er akkoord mee ga en dan maar ga. Ik wil er teveel voor haar zijn, steeds maar weer tot ze praat met me terwijl ze dat 9/10 keer niet wilt en ik kan dat dan lastig accepteren, omdat ik bang ben tot ze zich van me af gaat duwen, wanneer ze alleen is moordneigingen krijgt. Alleen kom ik tot het besef tot ik haar van me af duw als ik zo doe. En meer begrip voor haar moet hebben en moet accepteren en respecteren tot wanneer ze vraag voor wat ruimte haar die ook geef. Wat ik trouwens knap van haar vind, tot ze ondanks haar depressie, rekening houdt met hoe ze tegen me kan doen en dit ook kan benoemen.
  Ze zegt ook vaak : Je snapt me niet, je snapt niet hoe ik me voel. Nee inderdaad, als ik de punten zo lees, de 10 tips, heb ik inderdaad niet ingezien waar ze allemaal mee moet dealen en tot haar hoofd overuren maakt.
  Ik wil je bedanken voor de 10 tips, want ik zie nu pas eigenlijk de ernst in van een depressie en tot het voor haar lastig zat is en zij alleen een goede steun naast haar wil hebben die er voor haar is wanneer zij mij nodig heeft.
  Ik wil de mensen die een partner/ vriend(in)/ familielid/ kennis etc. hebben die depressief is zeggen tot niet iedereen stevig genoeg in z’n schoenen staan om er mee om te kunnen gaan, maar ik ben er van overtuigd tot ze heel veel om je geven en van je houden als ze t op je af kuren.
  Ook al zeggen ze het niet, maar ze hebben je echt nodig!
  Sorry voor het misschien zeikerig overkomen van mijn bericht, maar ik ben ergens opgelucht met wat ik gelezen heb en opgelucht tot ik dit van me heb af kunnen typen ipv deze last bij mijn vriendin te leggen.
  Nogmaals thanks voor de tips!

  1. Luc

   Beste Kevin, dank je wel voor je reactie en ik ben blij dat de tips jou, en daarmee ook je vriendin helpen. Ik kan je in alles volgen wat je schrijft. Ik zie ook duidelijk je worsteling en ook je zelfverwijten. Ook die snap ik, ik vind je niet egoïstisch, in tegendeel je bent nog bij haar en je steunt haar voor zover je het kan. En dat ‘kunnen’ is beperkt, er is vaak veel machteloosheid bij omgeving. Daarom zo dapper en mooi en voor haar zeker heel waardevol dat je naast haar staat. Blijf dichtbij jezelf en neem ook jouw ruimte in…Veel sterkte. Met beste groet, Luc

  2. Corlina

   Mooi geschreven en zeer herkenbaar ?

  3. Sandra

   Goede morgen
   Met Sandra ik hebben ook een vriend die
   Zo doet tegen me ik gaan nu een jaar met hen en hebben een kind samen
   Het heel weekend samen geweest
   Naar alle slaap wat doet en gisteren
   Hebben zegen ik stop met ons relatie
   Wat moet daar nu van denk

 8. A.

  Alleen luisteren voelt zo nutteloos. Mijn vriendin is depressief en ze gaat ook naar de psycholoog maar ze zegt dat dat niet helpt, omdat de psycholoog ook alleen maar luistert en zegt dat ze het begrijpt, zoals ik doe. Ik zeg ook dat dit alleen een periode is en dat het over gaat, maar dat heeft geen nut.
  Ik weet gewoon niet wat ik moet doen om haar beter te laten voelen.
  Deze tips werken gewoon niet.
  Ik wil gewoon haar blijer maken, ik wil haar laten lachen, maar ik weet niet hoe.
  Iemand tips?

  1. Luc

   Ik dank dat je al doet wat je kunt doen. Ik snap ook dat je haar blijer wilt maken maar helaas werkt niet zo eenvoudig. Vaak is een depressie gewoon iets wat diegene die eraan lijdt uit moet zitten, hoe naar ook voor die persoon zelf en voor de omgeving. Leg er niet te veel druk op en vraag haar waarmee je haar kunt helpen / ondersteunen. Als zij ziet dat jij gefrustreerd raakt door jouw goedbedoelde pogingen haar er bovenop te krijgen dan zal dit haar niet helpen. Ik zelf vond het in een depressie altijd heel prettig als mijn omgeving bleef ‘leven’ en niet te veel aandacht aan mij besteedden. Want daar kan iemand zich in een depressie ook schuldig over voelen. Sterkte wil ik jou en je vriendin wensen

 9. Raymond

  Hoi,
  Misschien een rare vraag, maar
  moet alleen iedereen om de manisch-depressieve heen met vanalles rekening houden, of doet degene met de depressie zelf ook iets om te herstellen, of het volgende keer niet zo diep of hoog te laten komen.
  Mijn partner krijgt de laatste tijd namelijk meer en meer zulke trekken. Zie er geen toekomst in als het allemaal op mij aan gaat komen.

  1. Jeroen Zwaal

   Elk mens toont gedrag als actie én reactie op zijn of haar directe omgeving. Het is dus altijd een wisselwerking.

 10. Prosp

  Door mijn hersenletsel is mijn wereld regelmatig erg donker geworden. Valse hoop en verdriet maken mij het meest in de war en verschillende emoties volgen elkaar snel op, wat eindigt in lichamelijk en geestelijk enorm moe. Ik verlies dan mijn levensenergie en raak destructief. Is dit depressief?
  Ik kan geen kracht vinden om hulp te vragen, dit is spijtig. Weet niet meer wat te doen, sorry….

 11. Laura

  Wat en goed geschreven stuk! Mijn beste vriendin is al lange tijd depressief en ik heb geen idee hoe ik daar mee om moet gaan. Ik wil er zo graag voor haar zijn, maar lijkt ze mij alleen nog maar van zich af te duwen hierdoor. Dit is zo duidelijk geschreven nu weet ik wat ik anders kan doen wanneer ik contact met haar zoek!

 12. M

  Je beschrijft hier precies mijn vriendin. Ik ben echt overal wezen zoeken naar wat er nou precies mis gaat in onze relatie, wat ik nou precies “fout” doe, ondanks ze me al verteld had bipolair II te zijn. Ik heb echt van alles geprobeerd, maar niks helpt. Hoe meer ik probeer, hoe meer ze me afstoot. Ik ontvang ook geen aandacht of liefde meer van haar. Het is erg lastig, zowel voor mij als voor haar. Maar ik moet me er denk toch echt bij neerleggen dat het niet aan mij ligt. Ik hoop dat het snel beter gaat met haar, want het is moeilijk volhouden zo.

  1. M

   Excuses voor mijn frustratiebericht. Onze relatie is inmiddels over, ik heb er helaas een punt achter moeten zetten. Ik denk wel dat het mogelijk is om een relatie stand te houden met iemand die bipolair is, maar je moet wel erg sterk in je schoenen staan. Zolang je gefocust kunt blijven op je eigen leven, weet dat je je partner af en toe kunt gaan verliezen en je de dingen niet al te persoonlijk neemt dan is het zeker wel mogelijk. Ik stond zelf helaas niet zo sterk in m’n schoenen en verloor hierdoor mijzelf.

 13. Anne

  Het zijn goede tips voor familieleden, vrienden en eventueel collega’s.
  Mijn ervaring is dat mensen er niks over lezen en zich er niet in verdiepen.
  Er lijkt zo op het eerste oog ook weinig aan de hand. Ik kan heel goed toneel
  spelen. En als ze vragen hoe het gaat en aangeef al tijden depressief te zijn dan ze
  zeggen ze:
  “goh wat vervelend” en dat was het dan.
  Als familie zo met je omgaat doet dat pijn. Ze vragen nooit door, ze zien mijn pijn
  en strijd niet. Ik ben al meer dan 30 jaar chronisch depressief, met goede tijden
  tussendoor. Ze begrijpen er geen bal van, volgens mij denken ze dat ik me
  aanstel of zo?! Weten dat er over je gepraat wordt en het onbegrip maakt het
  nog erger. Ze moesten eens weten…
  Maar ik ga me komend richten op herstel, rust en geluk. Ik kan de buitenwereld
  helaas niet begripvol, empatisch en betrokken maken. Maar ik ben wél verant-
  oordelijk voor mijn eigen geluk! Ik wens iedereen de allerbeste wensen voor
  het jaar 2017!

 14. Rick

  Ik heb gisteren (nadat ik echt niet meer wist hoe ik het duidelijk moest maken en geen woord meer uit kon brengen) iemand een briefje gegeven met daarop: “Google: hoe moet ik omgaan met iemand die depressief is?”
  Dit is de eerste keer dat ik iemand me gaat begrijpen! Ik heb het daarna zelf ook maar eens gedaan en gelukkig stond dit bovenaan op google. Ik heb vervolgens heel hard moeten huilen om het feit dat ik bijna dacht dat het over mij ging. En om de dingen die ik ontdekte die onderdeel van mijn ziektebeeld blijken te zijn, dingen die mij jaren kwalijk zijn genomen, dingen waar al mijn zelfhaat uit voort komt. Als ik dit mijn familie had kunnen laten lezen 30 jaar geleden, had mijn leven er heel anders uitgezien.
  Maar, het goede nieuws is dat ik mensen vanaf nu alleen een briefje hoef te geven, voordat ik weer kwaad moet worden, omdat de goedbedoelde hulp averechts werkt. BEDANKT!

  1. Luc Vercauteren

   Goed om te horen, fijn !

 15. Michael (partner van)

  Los van bs ken ik veel mensen die passief in het leven staan. Alles op zich af laten komen. Die moeten meestal gewoon een schop onder hun kont hebben. Mijn bs vriendin is niet vooruit te branden. Door niemand. Wat moet ik daarmee. Voelt voor mij als een passieve bs. Kan de lijnniet trekken. Ik zou een passieve vriendin nooit accepteren. Maar zo ken ik haar niet……

 16. Setty

  Hi Luc, bedankt voor dit verhelderende stuk. Met name de 10 tips zijn erg bruikbaar en helder geformuleerd in de do’s en dont’s.
  Ik vraag me af of iemand die depressief is aan een opleiding voor maatschappelijkwerk kan beginnen? Zou zo iemand dat beroep kunnen uitoefenen? Alvast bedankt voor de tips Luc.

 17. Sanne

  bedankt voor de tip!

 18. Luc

  Hoi Sanne. Ik denk dat het voor jou nuttig kan zijn om deze vraag voor te leggen aan een professional. Dat kan via het email spreek uur. Daar zijn oa ook professionals en die hebben een bredere kijk op ziektebeelden. Succes

 19. Sanne

  Dat is op zich een goede tip. Wat het soms lastig maakt, is dat je als buitenstaander ook niet goed het onderscheid kunt maken. Als ik mijn eigen situatie als voorbeeld mag geven: bij mijn ex-vriend was gekgenoeg het onderscheid tussen in ‘normale’ doen, ‘depressief’ of ‘hypomaan’ niet zo duidelijk. Ik wist soms als hij echt prikkelbaar of ongeïnteresseerd was, niet of hij depressief was of gewoon een ‘normale’ vervelende vent die zijn onvrede uitte. Oftewel: of ik hem moest behandelen als ziek persoon (en hem daarin zoveel mogelijk steunen) of van me af moest bijten en me af moest vragen of hij het nog wel met mij zag zitten. Je hebt toch je eigen trots en soms wordt je ego flink aangetast als iemand je als een sta-in-de-weg behandelt. Het had mij geholpen als hij zelf had kunnen aangeven of hij in een episode zat of niet. Maar misschien is dat juist wel teveel gevraagd? Kunnen jullie zelf zien of je in een depressieve of hypomane episode zit?

 20. Tom

  Beste Luc, ik moest huilen bij het lezen van dit stuk. Zelf ben ik gediagnosticeerd als manisch-depressief en ik herkende heel veel in wat je schreef. Alsof het over mezelf ging. Wat ik het moeilijkste vind van depressief zijn is het onderscheid te maken tussen wie ik ben en wat mijn ziekte met mij doet. Ik ben niet mijn ziekte, maar ik ben wel ziek. Als ik depressief ben dan ben ik geneigd te denken dat ik een slecht mens ben; zwak, ongeïnteresseerd enz. Dit resulteert in schuldgevoelens en een slecht zelfbeeld wat de depressie alleen maar versterkt. Een tip van mij voor mensen die te maken hebben met iemand die depressief is: probeer het onderscheid, wat de depressieve persoon niet meer kan maken, hem/haar te laten zien door te zeggen dat die persoon niet slecht is maar ziek. Dit helpt het schuld- en minderwaardigheidsgevoel wat die persoon heeft te verminderen. Dat helpt.

 21. Anoniem

  Beste mensen ik heb jarenlang flink geworsteld met deze klachten en symptomen. Opnames, medicatie, psychologen, psychiaters etc. De klachten werden alleen maar erger en ik zag geen uitweg. Totdat ik in contact kwam met Ben Meijer een erkend eft therapeut. Hij heeft er voor gezorgd dat ik al jaren gelukkig en stabiel ben. Ik heb nu geen medicatie meer en geen gesprekken. Ik leef nu puur op mijn eigen kracht door Ben. En dit gun ik iedereen. Dus wil je er net zoals ik vanaf en echt gelukkig zijn. Neem contact op met hem en laat je behandelen. realisatietrainingen.nl

 22. Sanne

  Ik denk dat het helemaal waar is wat je zegt. Het blijft ook gewoon uitproberen en laveren, begrip hebben én grenzen aangeven tegelijk. Ik worstel vooralsnog met het begrip hebben voor zijn problematiek en het onbegrip voor (en pijn van) zijn oplossing op het moment. Hopelijk zal hij me later nog dankbaar zijn, tot die tijd zal ik moeten dealen met de (helaas egocentrische) trekken die zijn problematiek voortbrengen.

 23. Sanne

  Bedankt voor je reactie en je sterkende woorden. Toch vraag ik me nog iets af. Is het goed om vooral begrip te hebben ook al is de ander op z’n zachtst gezegd ‘niet aardig’ tegen je, of is het beter om (soms) duidelijk te stellen dat je bepaald ‘gedrag’ niet accepteert (ook al weet je dat de ander in zeker opzicht niet anders kan). Ik denk dat bijvoorbeeld aan uitingen van hevige irritatie en desinteresse. Hoe ervaar jij dat?

  1. Luc

   Ik vind het lastig hier op in te gaan. Ik ben geen professional en ik ken jullie situatie niet zoals jij die kent. In het algemeen vind ik dat je duidelijk moet zijn wat je grenzen zijn. Je grenzen stellen kan betekenen dat je bepaald gedrag niet accepteert. Niet accepteren is niet gelijk aan het de ander kwalijk nemen

 24. Sanne

  Heel verhelderend geschreven, ik denk dat het enorm van betekenis kan zijn oa voor ‘partners van’. Ik heb veel gelezen over de belevingen mensen met BS en als ik dit ook weer lees, neemt het begrip en medeleven voor mijn inmiddels ex-partner weer de overhand. Tweeënhalf jaar hebben wij een relatie gehad waarin het veel worstelen was hoe ermee om te gaan. Met buien die veel pijnlijke situaties opleverde waarin ik me niet gezien of gewaardeerd voelde. Uiteindelijk hebben we met veel pijn in het hart afscheid moeten nemen. Hij gaf aan dat hij eerst zelf met zijn stoornis moest leren omgaan, voor hij een relatie aan zou kunnen gaan. Hoe erg hij ook van me hield en hoe erg hij het ook vond om het op te moeten geven. Hij vreesde zelfs dat een relatie er voor hem misschien nooit meer in zou zitten. Ik vond het vreselijk om afstand te moeten nemen, maar zag ook zijn nood.

  Een paar maanden later bleek hij alweer een nieuwe relatie te hebben. Mijn gevoelens over zijn aandoening zijn hierdoor behoorlijk in de war geschopt. Ik heb altijd mateloos begrip gehad, maar voelde me erna vooral boos, verdrietig en verraden. Mijn enige conclusie kan zijn dat zijn leven (met BS) ècht alleen maar over de persoon zelf gaat (en het vermijden van leegte en pijn), welke brokken diegene daarmee ook maakt. Hij kan/wil niet alleen zijn en het in zijn eentje aangaan van zijn stoornis blijkt blijkbaar nog te moeilijk. Ik denk dat hij zijn pijn uit de weg gaat door maar iets met iemand aan te gaan. Ergens snap ik zijn strijd (en opgeven), maar ben eigenlijk vooral mateloos teleurgesteld. Ik kan helaas weinig vinden over hoe mensen met een BS relaties aangaan en wat de betekenis ervan is/kan zijn.

  1. luc

   Hoi Sanne, dank je wel voor je openhartige verhaal, wat een strijd heb jij gevoerd, Het enige wat ik nu kan zeggen is dat geen enkel persoon met een Bipolaire Stoornis dezelfde ervaringen heeft. Dat geldt ook voor de partners van mensen met een bipolaire kwetsbaarheid. Iedere patient/client is uniek en zal op zijn of haar manier omgaan met relaties. Spijtig dat het voor jou/jullie zo moeizaam verlopen is. Ik wens je veel sterkte !

 25. Roelof

  heel duidelijk opgeschreven en ja veel heb ik ondervonden wat hier staat, ook de goed bedoelde uit spraken als “”kop der veur” kotsen moet ik ervan. En ja schuldgevoelens waarom heb ik niet eerder gezien dat het mis ging en later als ik die manager tegen kom rijd ik hem plat(der zat geen oor aan, dus luisteren nee)Nu binnen kort opname in Assen nieuw M A O remmers wat het ook mag zijn weer een strohalm, is dit de laatste ? Heb er geen zin meer in.!

  1. Ewoud Loots

   vergeet die M A O remmers zie: http://www.deadlymedicine.dk

 26. Daisy Lapeire

  Luc en al wie hier reageerde, ik weet niet of jullie het beseffen, maar de woorden die jullie hier neerschreven, zijn heel belangrijk en verhelderend. Hiermee kunnen jullie andere mensen echt helpen. Jullie zijn stuk voor stuk prachtmensen wat mij betreft.
  Dank je,
  Daisy

 27. Richard

  Wij hebben een documentaire gemaakt over (verborgen) depressie en zelfdoding onder jongeren. Aanleiding was de zelfdoding van Dennis, vriend van mijn dochter. Onze boodschap: praat hierover en zoek hulp!

  1. Richard

   Onze (niet commerciele website) is: http://www.tomylovedones.nl of via Facebook: http://www.facebook.com/tomylovedones2015

 28. Eva S

  Kan iemand me aan een goede therapeut helpen in België,Limburg

  1. René

   Zo ontzettend herkenbaar het stuk wat je schreef, ik had het zelf kunnen schrijven in die woorden. Ik kom helaas zo weinig tegen op de site en in je stuk over het onbegrip wat je om je heen ervaart. Tot op de dag van vandaag ervaar ik daar na tien jaar de weg beklimmen naar herstel nog steeds veel onbegrip en dat vind ik nog steeds lastig en maakt me verdrietig. Vrienden en familie, die nog steeds het onderwerp afkappen en ergens anders over beginnen, opmerkingen als: je bent hier nu toch? Dus dan gaat het goed?! Je wilt niet weten wat voor moeite er aan voorafgaat en wat voor energie me dat kost en hoe ik daardoor bekaf weer thuis kom en de volgende dag moet herstellen. De wegwimpelende reactie van: ach dat hebben we toch allemaal wel eens….dat je na een dag bekaf bent…..enz enz.
   Ik voel me dan zo niet serieus genomen of begrepen, door familie of zelfs je eigen vrienden….. 🙁

   1. Roos

    René beschrijft het zo goed. Familie is nog de ergste pijn. De afwijzing. En dat maakt het nog erger. Want je voelt je nog rotter en een niet functionerend mens. Alle moeilijke onderwerpen worden in mijn familie ontweken. Ontslag, 100% arbeidsongeschikt. Een ouder die me nu nog probeert te overtuigen dat werk toch wel goed zou zijn. Ik moet bijna overgeven. Hulpverlening doe ik al 5 jaar. Het tegenstrijdige is, dat als je hulp zoekt, je hard aan je zelf moet gaan werken. En daar is vaak geen energie voor. Bij de laatste therapie, de schematherapie, allemaal voorbeelden uit mijn jeugd naar boven halen. Terwijl het me geen moer interesseert. Doe mee, dat is het oude overlevingsmechanisme maar het is op. Moe, zo moe. En om heel eerlijk te zeggen, kunnen hulpverleners hier niks mee. Een psychiater geeft je een pil. En de psychotherapeut gaat je de spiegel voorhouden. Dit maakt ook weer van alles los. Je fundament rammelt aan alle kanten. Je bent nog kwetsbaarder. Kan niks hebben van een vriendin die bijv op me snauwt of kattig is. Ben er hard weggerend zonder het uit te leggen. Ik durf het nog geeneens uit te leggen aan haar. De druk is hoog. Ze blijft me brieven schrijven waarin ze schrijft dat ik weer snel mezelf mag zijn. Zo vermoeiend. Mijn laatste poging is EFT therapie zoals iemand al beschreef. En dan is het klaar, stop ik met alle therapieën. En dit allemaal door een narcistische moeder. Cadeautje van Karma. Zoveel pijn dat depressie de enige oplossing lijkt (het gaat vanzelf). Andere mensen gaan zich verdoven met middelen om niet te voelen. EFT dus. Ik zal mijn ervaringen graag delen……

 29. Yvonne

  Goed verwoord. Heb alleen zelf gemerkt dat als er weer een berichtje binnen kwam met de vraag hoe het gaat, ik nog geen zin had om het bericht te openen, laat staan te antwoorden… Zo kom je langzaam in een isolement terecht. Ik heb 1 ding heel goed in me op genomen vanuit de intensieve therapie: jij zelf bent de sleutel tot herstel! En geef jezelf alle tijd die je nodig hebt.

 30. Mylene

  Goed stuk! En erg herkenbaar, je voelt je al zo alleen en alleen een app je met Hoe gaat het is al fijn. Ook al vind ik het moeilijk erop te reageren..als je de waarheid zegt, dan denken ze al vaak…. (denk ik) daar heb je haar weer.aansteller. het is moeilijk andere uit te leggen wat je precies voelt, als je eigenlijk jezelf niet eens begrijpt. En dat vind ik soms moeilijk..onbegrip. .Waarom ben je depressief? Bij mij loopt het ook weleens niet lekker, schouders eronder en doorgaan….ging het maar zo. …

 31. G Visser

  Ontzettend goed verwoord!!! Toch heb ik een beetje mijn twijfels over het blijven aanbieden om diegene mee naar buiten te nemen. Voor mij voelt dat net zo als het blijven geven van adviezen, ik kan daar absoluut niet mee omgaan op zo`n moment. Deze pagina sla ik op dan kan ik het nog eens laten lezen als iemand weer vraagt hoe “dat” nou is…
  Groet Greet

 32. oscar

  Deze ziekte heeft bij mij diepe sporen achtergelaten de vele (vrienden)die ik had zijn bijna allemaal weg.ik kreeg het verwijt dat ik mijn depressie best kan sturen en mij dus aanstelde!!

 33. mariska

  Bedankt voor dit heldere stuk, zowel voor mij als hulpverlener, maar ook als voor mij als naaste van….

 34. Annemarie

  Mensen die depressief zijn zitten vaak niet te wachten op goede adviezen, het enige wat ze vaak willen is een luisterend oor en begrip.

 35. Peter Pierik

  Pauline wat een herkenbare reactie van je, je ‘minder’ dan een ander voelen gaat alleen op als er een ander is die ‘meer’ zou zijn, meer in welk opzicht dan jou?
  Voor mij persoonlijk heeft het ‘meer’ van de ander een andere lading gekregen toen ik ging werken als Ervaringswerker en besefte hoe kwetsbaar het ‘meer’ van die ander feitelijk kan zijn, collega’s die uitvielen, moeite hadden soms heel basale zaken, een vorm van kwetsbaarheid die ik als cliënt nooit te zien kreeg. Wat zou het mij ongelooflijk hebben geholpen als ik die kwetsbaarheid ook als cliënt had mogen ervaren. Pauline in mijn ogen zie ik je ook als een ‘ander’ maar met ongelooflijk veel kracht want ik weet uit ervaring wat er nodig is om je plek te vinden tussen die ‘ander’

 36. Pauline Kuin v/d Jagt

  Voor mij was de vraag: “wat heb je nodig?” erg helpend.
  Ik was juist allergisch voor de vraag: hoe gaat het met je? Dan kreeg ik het gevoel niet eerlijk te mogen zijn, of als ik dat wel deed, het alleen maar erger werd. Dus dan maar dat masker…
  Nog ben ik wel eens allergisch voor die vraag, al weet ik dat het vaak een algemene opening is.
  Bij “wat heb je nodig” wordt je aan het denken gezet. Ik ben er achter gekomen dat ik hang naar erkenning. Erkenning om te zijn wie ik ben. En dat te mogen zijn. Met of zonder label.
  Ik heb best een minderwaardigheidscomplex opgelopen van mijn hele ziektegeschiedenis en ik zou willen dat dit bespreekbaar zou zijn. Op de een of andere manier voel ik me toch minder vanwege het label al weet ik verstandelijk dat dit onzin is…

  1. Luc

   Het gaat mij om de aandacht die er van de vraag ‘hoe gaat het?’ uitgaat. Hem beantwoorden was minder makkelijk, probeerde dan wel altijd zo dicht mogelijk bij me zelf te blijven

 37. Luc

  Bedankt voor reacties

 38. Peter Pierik

  3. Geef aandacht
  Blijf de depressieve persoon uitnodigen voor feestjes en andere activiteiten ook al weet je dat hij er geen zin in heeft, verplicht hem niet. Verwacht geen respons en interactie. Een sms’je met ‘hoe gaat het?’ één keer in de week doet ook al goed.
  Ongelooflijk belangrijk het (tijdelijk) niet in staat zijn om aan sociale verplichtingen te voldoen breekt langzaam je netwerk af, totdat mensen zeker geholpen door taboe en stigmadenken verworden tot outsiders.
  Prachtige bijdrage, herkenbaar en zeker prima handvaten voor betekenisvolle naasten, met deze ‘gebruiksaanwijzing’ kunnen ze dat gemakkelijker blijven, vooral blijven zonder al te veel verplichtingen over en weer, soort van naastenpresentie.

 39. Jozephien Smit-Bos

  Geweldig goed verwoord. Geeft me het gevoel, dat het over mezelf gaat.

 40. peter

  zeer mooi en helder geformuleerd…

 41. Nanette waterhout

  Een prachtig stuk, met helpende tips. Ik ben heel wat uitgelaten door mensen. Met of zonder hond. En daar ben ik hen heel dankbaar voor. Het was in tijden het enige dat ik kon. Dank voor het delen.

 42. Maurice Wasserman

  Wat zal deze tekst veel betekenen, helpend zijn voor ervaringsgenoten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *