Main content

Vraag

Er zijn betrouwbare acupunctuur praktijken zoals ‘Heel de mens’ in Heelsum die acupunctuur doen bij klachten als depressie, angst en vervreemding.

Zijn er studies bekend waarin hiermee positieve resultaten worden beschreven?

Antwoord

Interessante en belangrijke vraag, die vaker wordt gesteld, Even twee benaderingen:

Ik heb gezocht in de wetenschappelijke literatuur en vond een recente meta-analyse uit 2015 (een meta-analyse is een samenbundelende herberekening van de afzonderlijke onderzoeken die gedaan zijn) over acupunctuur toegevoegd aan antidepressieve medicatie vergeleken met medicatie alleen. De resultaten waren positief, dus de combinatie is bij veel mensen iets effectiever dan medicatie alleen. Maar er werd dus nog steeds medicatie bij gegeven.

Een eerdere meta-analyse (2008) over alleen acupunctuur bij depressie gaf een positieve tendens, maar toch niet een echt duidelijk effect. Een andere benadering hiervan is kijken wat de recente Zorgstandaard Depressie (2017) hierover schrijft (kun je ook raadplegen via internet, gewoon even googelen):
Complementaire en alternatieve behandelwijzen
•Additionele behandelwijze op initiatief van de patiënt.
Complementaire en alternatieve behandelingen komen niet in plaats van reguliere behandeling.
Veel mensen maken gebruik van complementaire en/of alternatieve behandelwijzen, zoals voedingssupplementen, homeopathie, natuurgeneeswijzen, antroposofische geneeswijzen, acupunctuur, manuele geneeskunde, meditatie en yoga. Complementaire en alternatieve behandelingen kunnen niet in de plaats komen van de reguliere behandeling. Wel kunnen zij voor de patiënt van toegevoegde waarde zijn vanwege een gunstig effect op de fysieke en mentale gezondheid of het verminderen van stress.

Hulpverleners moeten openstaan voor de wens van de patiënt naar deze behandelingen. Ook als hun competenties niet op het gebied van de complementaire en alternatieve geneeswijzen liggen. Het is belangrijk dat de behandelaar samen met de patiënt nagaat wat de mogelijke voordelen en nadelen of risico's kunnen zijn waarbij het eventuele gebrek aan wetenschappelijke evidentie voor het effect van alternatieve geneeswijzen ten opzichte van wetenschappelijk evidente behandelingen meegewogen moet worden.

Patiënt en hulpverlener moeten hierover open kunnen spreken, informatie uitwisselen en zo nodig afspraken maken. Als de patiënt zich wendt tot een complementair of alternatief therapeut of arts, wordt aangeraden deze laatste op de hoogte te stellen van de stoornis en de behandeling daarvan. Overleg tussen reguliere en complementaire of alternatieve hulpverleners is dan wenselijk, uiteraard wel met inachtneming van de regels voor het beroepsgeheim.

Kortom: acupunctuur kan een toegevoegde waarde hebben, maar is (zeker bij een ernstige depressie) waarschijnlijk niet voldoende. Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

Vriendelijke groet, Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over behandeling:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 61
Beantwoord door: Ralph Kupka op 16 januari 2019
  • Deel deze pagina: