Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Enquête voor jongeren/jongvolwassenen met psychotische kenmerken

Enquete

Enquête Voor jongeren en jongvolwassenen met psychotische kenmerken die in behandeling zijn bij een VIP team in Nederland

Binnen de GGz zijn er weinig voorzieningen die specifiek ondersteuning bieden bij het verkrijgen of het volhouden van een opleiding. Bestaande interventies, zoals bijvoorbeeld de Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB), trajectbegeleiding of Individuele Plaatsing en Steun (IPS), zijn doorgaans meer gericht op werk en dagbesteding dan op opleiding, terwijl juist opleiding voor veel jongeren/jongvolwassenen een belangrijk thema is.

Middels een enquête willen we achterhalen hoe jongeren en jongvolwassenen met een psychotische gevoeligheid in Nederland op dit moment kijken naar het huidige aanbod als het gaat om ondersteuning bij het verkrijgen of behouden van een opleiding. Ook willen we duidelijk krijgen welke specifieke behoeften zij hebben op dit gebied.

Om dit te kunnen doen, willen wij alle jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 35 jaar die in de zorg zijn bij een Vroege Interventie Psychose (VIP) of een daarmee vergelijkbaar team vragen om onze enquête in te vullen. In de enquête stellen we jou een aantal vragen over je (wensen voor een) opleiding en werk, de ondersteuning die je hierbij krijgt, en welke ondersteuning je hierbij nog zou willen. Hiermee hopen wij zicht te krijgen op de huidige stand van zaken omtrent deze ondersteuningen, en waar nog verbetering of aanvulling nodig is.

Het invullen van deze gehele vragenlijst duurt ongeveer vijftien tot twintig minuten.

Wil je de enquête invullen? Fijn!

Vraag dan aan je behandelaar – of de instelling waar jij in behandeling bent- behoort tot een deelnemend team. Vraag je behandelaar (of instelling) vervolgens om de link die toegang geeft tot deze enquête.

Heb je vragen over deze enquête, neem dan contact op met de onderzoeker:

Lana Otto, Lectoraat Rehabilitatie, Hanzehogeschool Groningen
Email: l.k.m.otto@pl.hanze.nl