Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Psychoanalytische therapie – jullie ervaring telt

actueel -psychoanalytische therapie

Er bestaan de meest vreemde en bizarre opvattingen over psychoanalytische behandeling bij personen met een psychose gevoeligheid.

Zogezegd is dit niet ‘gepast’ voor zij die te maken hebben met deze aandoeningen. Zogezegd, als je al therapie zou doen, wees dan gewaarschuwd want er wordt teveel ‘losgemaakt’. Zogezegd, als je deze vorm van therapie aanvat, is dit voor de rest van je leven. Zogezegd, zogezegd,…

Psychoanalytische therapie

Naar mijn mening is psychoanalytische therapie tot op heden de enige plaats in het therapielandschap én de maatschappij waar vrijuit spreken (nog) mogelijk is. ‘Alles kan gezegd worden’ is immers de basis.

Zelf ben ik (psychiater psychotherapeut) lid van een psychoanalytische werkgroep van ISPS. Voor wie hiermee niet bekend is, is een woordje uitleg op zijn plaats.

ISPS stimuleert en promoot vanuit een ruimdenkende visie over psychose de gelijkwaardigheid van patiënt, familielid, hulpverlener en andere betrokkenen. Daarbij heeft ze uitdrukkelijk gekozen om de term ‘schizofrenie’ niet meer te gebruiken. ISPS is een ‘groeinest’ waar veel nieuwe en grensverleggende ideeën en acties niet alleen welkom zijn maar ook kansen krijgen.

Op zoek naar jou

Welnu, vanuit de bovenvermelde werkgroep zijn we op zoek naar personen die een psychoanalytische therapie hebben doorgemaakt of nog in behandeling zijn en die bereid zijn om hierover hun ervaringen te delen met ons. Uiteindelijk willen we de woorden en antwoorden op de internationale website van ISPS plaatsen. Jullie kopij is zowel in het Nederlands als het Engels welkom. In deze epo*-tijden kunnen jullie teksten ertoe bijdragen om de waarde van psychoanalyse zichtbaar te (blijven) maken. Ja, zoals Lucebert al schreef: ‘alles van waarde is weerloos’.

Zo je er wil aan meewerken, graag je inbreng opsturen naar marc@marccalmeyn.be

Uiteraard zijn we nu al zeer dankbaar voor jullie engagement.

*epo staat voor: efficiënt, performant en over regulerend.


Marc Calmeyn is psychiater en psychotherapeut. Hij is lid van een psychoanalytische werkgroep van ISPS.

Meer lezen over de filosofie van gelijkwaardigheid

Boek We zijn God niet - Jim van Os en Myrrhe van Spronsen.