Veel gezochte termen

Psychosenet Nieuws

Verhalenbank Psychiatrie: het verhaal staat centraal

Nieuws Verhalenbank psychiatrie

Wat is de impact van een psychiatrische aandoening op iemands leven? In hoeverre spelen thema’s als schaamte, schuldgevoelens, spiritualiteit, religie, seksualiteit en sociale uitsluiting een rol in periodes van ziekte en herstel?

De Verhalenbank Psychiatrie verzamelt persoonlijke verhalen van mensen die te maken hebben met psychische kwetsbaarheid.

Door het wetenschappelijk analyseren van deze verhalen proberen we meer begrip, beter herstel en betere zorg te realiseren. De Verhalenbank Psychiatrie is in feite een depot van verhalen, vergelijkbaar met bijvoorbeeld een bloedbank of hersenbank. Iedere (ex-)patiënt, naaste of hulpverlener die te maken heeft (gehad) met de psychiatrie, kan zich via de website van de Verhalenbank aanmelden.

Wat gebeurt er als ik me aanmeld?

Nadat u het formulier op de website heeft ingevuld volgt een telefonisch voorgesprek. Tijdens het voorgesprek kunt u aangeven wanneer en op welke locatie u het interview wilt laten plaatsvinden. Vervolgens voert een van onze interviewers het gesprek met u waarbij u als donateur alle ruimte heeft om uw verhaal te vertellen. Het interview wordt opgenomen.

Na het gesprek wordt het audiobestand uitgewerkt. Uw verhaal wordt geanonimiseerd en opgeslagen in een onderzoeksdatabase. Het onderzoek is gericht op het ontdekken van patronen rondom psychiatrische problematiek, zoals behoeftes, lacunes, verbeteringen of tekortkomingen in de huidige zorg. Als u toestemming geeft voor publicatie, dan wordt uw verhaal ingekort en – na uw akkoord – op onze website geplaatst.

Narratief onderzoek

Op dit moment zijn er al ruim honderd verhalen opgeslagen in de database en hebben we de eerste analyses gedaan. Zo is er gekeken naar de behoefte van broertjes en zusjes van kinderen met een psychiatrische aandoening en de wensen van ouders met een kind met 22q11 deletie syndroom. Tijdens deze kleinschalige studies zijn niet alleen de onderzoeksmethodes getest, ze hebben ook interessante inzichten opgeleverd. Meer hierover is te lezen via de pagina’s over de onderzoeksprojecten.

Aanmelden of meer lezen?

Denkt u dat uw verhaal van waarde kan zijn voor anderen en kan bijdragen om de zorg te verbeteren? Ga dan naar Verhalenbank Psychiatrie. U vindt er toelichtende informatie en de mogelijkheid om u aan melden.

We horen graag uw verhaal!

verhalenbank psychiatrie logo