Main content

Vraag

Onze zoon van 45 jaar is al 25 jaar bipolair. Hij heeft vooral zware, lange depressies. Het is nu duidelijk dat hij niet zelfstandig/alleen kan wonen. Bestaan er beschermde/begeleide permanente wooncentra voor zulke patiënten?

Antwoord

Beste Moeder,
Wat een begrijpelijke zorg heeft u om de kwaliteit van leven en wonen van uw zoon. Als uw zoon nog begeleiding heeft vanuit een instelling, dan kunt u die begeleiding vragen of zij hem en u kunnen ondersteunen bij het zoeken naar een beschermd/begeleid wooncentrum dat geschikt is voor uw zoon.
Voor een aanvraag moet u in ieder geval naar het WMO loket van de gemeente waar uw zoon woont. Het zou fijn zijn als een maatschappelijk werker u daarbij ondersteunt. Daarvoor kunt u ook aankloppen bij het wijkcentrum in de buurt waar uw zoon nu woont.
In dit antwoord vindt u drie links naar websites met informatie die u kunnen helpen bij het voorbereiden van de aanvraag voor beschermd wonen voor uw zoon.

https://www.pgb.nl/pgb/wmo/welke-zorg/beschermd-wonen/

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/beschermd-wonen

https://www.desleutelinhanden.nl/manifest

Ik hoop dat dit antwoord u op weg heeft geholpen.

Met vriendelijke groet,
Ypsilon

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 77
Beantwoord door: Ypsilon op 22 juni 2020
  • Deel deze pagina: