Main content

Vraag

Onze zoon van 45 jaar is al 25 jaar bipolair. Hij heeft vooral zware, lange depressies. Het is nu duidelijk dat hij niet zelfstandig/alleen kan wonen. Bestaan er beschermde/begeleide permanente wooncentra voor zulke patiënten?

Antwoord

Beste Moeder,
Wat een begrijpelijke zorg heeft u om de kwaliteit van leven en wonen van uw zoon. Als uw zoon nog begeleiding heeft vanuit een instelling, dan kunt u die begeleiding vragen of zij hem en u kunnen ondersteunen bij het zoeken naar een beschermd/begeleid wooncentrum dat geschikt is voor uw zoon.
Voor een aanvraag moet u in ieder geval naar het WMO loket van de gemeente waar uw zoon woont. Het zou fijn zijn als een maatschappelijk werker u daarbij ondersteunt. Daarvoor kunt u ook aankloppen bij het wijkcentrum in de buurt waar uw zoon nu woont.
In dit antwoord vindt u drie links naar websites met informatie die u kunnen helpen bij het voorbereiden van de aanvraag voor beschermd wonen voor uw zoon.

https://www.pgb.nl/pgb/wmo/welke-zorg/beschermd-wonen/

https://www.regelhulp.nl/ik-heb-hulp-nodig/beschermd-wonen

https://www.desleutelinhanden.nl/manifest

Ik hoop dat dit antwoord u op weg heeft geholpen.

Met vriendelijke groet,
Ypsilon


Logo biografie Ypsilon

Mind Ypsilon komt op voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Het adviesdienstteam van Ypsilon ondersteunt familieleden en naasten, luistert naar hun verhaal, verwijst naar hulp en denkt mee over ieders persoonlijke situatie.

Tip: Kijk ook op https://www.ypsilon.org/advies.

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 77
Beantwoord door: Ypsilon op 22 juni 2020
  • Deel deze pagina: