Main content

Vraag

Momenteel zijn wij aan het overwegen of we een tweede kind willen verwelkomen. Na mijn eerste bevalling heb ik een postpartum psychose gehad. Mijn psychiater zei dat een postpartum psychose een eerste uiting kan zijn van een bipolaire stoornis. Of ik dit daadwerkelijk heb is pas vast te stellen nadat ik mijn lithium heb afgebouwd.

De psychiater van de POP-poli heeft aangegeven dat zij denkt dat ik een bipolaire stoornis heb omdat ik na de psychose depressief ben geworden.

Is er bij een bipolaire stoornis altijd sprake van manische of hypomane klachten?

Antwoord

Beste S.,

Bij een bipolaire stoornis is er per definitie sprake van manische (of de lichtere vorm: hypomanische) verschijnselen. Als er alleen depressieve verschijnselen zijn, spreken we van een depressieve stoornis. Het kan wel zo zijn dat iemand met een depressie een verhoogd risico heeft om later een bipolaire stoornis te krijgen, bijvoorbeeld als er in de directe familie mensen zijn met een bipolaire stoornis, als depressies vaak terugkeren en plotseling beginnen en ophouden, als het op relatief jonge leeftijd is begonnen.

Ook een postpartum psychose of een postpartum depressie kan wijzen op een verhoogd risico voor een bipolaire stoornis. Als er veel van deze factoren bij elkaar komen, is er dus een risicoprofiel. Maar zolang er geen (hypo)manische verschijnselen zijn, spreken we niet van bipolaire stoornis.

Met vriendelijke groet,

Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over de bipolaire stoornis:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Ralph Kupka op 3 mei 2022
  • Deel deze pagina: