Main content

Vraag

Ik lijd aan een recidiverende depressieve stoornis en heb angstklachten, uitgelokt door langdurige stress. Ik heb geen trauma’s of een persoonlijkheidsstoornis.

Wel komt depressie en angst veel voor in mijn familie.

Vandaag deelde mijn psychiater mij mede dat bij mij “het brandalarm te scherp staat afgesteld”. Ik zie haar pas weer over 6 weken en bleef toch met vragen zitten.

Hoe kan ik hiermee omgaan ten aanzien van:

  • medicatie/supplementen
  • carrière
  • relatie
  • vrije tijd
  • voeding
  • sport

Ik wil toch wel graag een volgende episode vermijden.

Dank alvast voor uw advies.

Antwoord

Beste P.,

Het is niet goed mogelijk om via PsychoseNet een passend persoonlijk behandeladvies te geven. Daarvoor moet je iemand toch wat beter kennen, en ook de effecten van eerdere behandelingen kunnen meewegen. Mensen reageren nu eenmaal heel verschillend op behandeling.

Je noemt een aantal specifieke zaken zoals medicatie en voedingssupplementen, en meer algemene zaken die met leefstijl en omstandigheden te maken hebben.

Het wordt in de geneeskunde en de psychologie steeds meer erkend dat een gezonde leefstijl (regelmaat, beweging, voeding, dag/nachtritme en slaap) belangrijk is voor het voorkomen van veel gezondheidsklachten, zowel lichamelijk als mentaal.

Carrière heeft meer te maken met ambitie en het kunnen verdragen van stress en onzekerheden. Dat laatste geldt natuurlijk ook voor relaties. De metafoor van de psychiater verwijst naar de biologische stress-systemen in ons lichaam, wat waarschijnlijk deels constitutioneel/genetisch bepaald is, zoals ook blijkt uit de kwetsbaarheden in je familie.

Bij mensen met trauma in de voorgeschiedenis kan dat ook een overgevoeligheid van dat systeem geven, maar dat speelt bij jou kennelijk niet. Je noemt 'langdurige stress', en het is natuurlijk relevant waar dat betrekking op heeft, en of de factoren die daarbij een rol speelden nu beter onder controle zijn. Kortom, een aantal algemene overwegingen.

Ga vooral in gesprek met je behandelaar, om de behandeling een focus op die meer specifieke factoren te geven.

Vriendelijke groet,

Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over depressie:

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Ralph Kupka op 22 maart 2022
  • Deel deze pagina: