Main content

Vraag

Ik ben geïnteresseerd naar de effecten van bepaalde antipsychotica waarvan patiënten klagen dat ze niet meer dromen.

Dromen hebben echter wel een verwerkende functie voor een fantasmatisch beleefde werkelijkheid. Vaak zie ik dat bepaalde patiënten op mijn afdeling (opname dienst psychose) kampen met grote leegte na een behandeling met antipsychotica. Ik weet dat de negatieve symptomen moeilijker te behandelen zijn. Soms lijkt het mij ook wel dat er zelfs bijkomende depressieve symptomen optreden. Terug meer in de realiteit staan is wellicht ook niet evident zonder veel uitgewerkte coping strategieën.

Mijn vraag is of u dan ook denkt dat dit ook een effect zou kunnen zijn van antipsychotica. Uiteraard is het doormaken van een psychose geen lachertje en heeft het een grote impact op hun leven. Ook die leegte lijkt soms zo ondraaglijk voor bepaalde patiënten. Echter heb je ook anderen die weinig lijden hebben bij die leegte. Die dit niet kunnen waarnemen bij zichzelf.

Antwoord

De term antipsychotica is misleidend. We halen mensen ermee niet uit de realiteit of meer in de realiteit als ze ermee stoppen. De emoties worden door neuroleptica gedempt en de betekenisgeving wordt weer wat meer gefilterd. Ik hoor mensen zeggen dat ze minder dromen, maar bij anderen maakt het niets uit. Veel mensen komen erna in een leegte en depressie komt erg veel voor na een stormachtige psychose. Ik probeer de inhoud van de psychose weer te relateren aan datgene wat mensen hebben meegemaakt.

Ik zie psychose als een reactie op overweldigende persoonlijke omstandigheden (unbearable affect, is de titel van Garfield's boek over de psychodynamische behandeling van psychose) waarbij het persoonlijke de nadruk heeft. Iets langer wachten met het geven van antipsychotica als het kan, lager doseren, eerder de dosis verminderen zijn strategieën die ik probeer - niet altijd met succes natuurlijk - maar ik krijg de indruk dat in de praktijk alle mensen te vroeg, teveel en te lang neuroleptica krijgen terwijl we niet zo goed onderscheid kunnen maken tussen wie dat wel nodig zouden kunnen hebben en wie niet.


Logo biografie Dirk Corstens

Dirk Corstens is psychiater en psychotherapeut en heeft veel ervaring met mensen die stemmen horen. Dirk is betrokken bij Peer Supported Open Dialogue Nederland (POD NL), een eerste echte stap richting werken met open dialogue in de praktijk.

Meer informatie over stemmen:

Meer informatie over psychose:

Beantwoord door: Dirk Corstens op 15 juli 2017
  • Deel deze pagina: