Main content

Vraag

Is het zo dat psychosegevoelige patiënten vaak geloven in (de christelijke) God?

Is die relatie gelegd en wordt dat ook meegenomen in de behandeling van psychosegevoeligen? En zo nee, waarom niet?

Antwoord

Beste P.,

Een goede vraag!

Psychose gaat vaak over menselijke thema's als relaties met andere mensen, wie we zijn en ook waarom we op aarde zijn en onze relatie met God. Dus ja, psychose gaat niet zelden over religieuze thema's die raken aan spiritualiteit.

Als het goed is wordt dit meegenomen in de behandeling omdat psychose altijd een betekenis heeft voor de persoon, en het belangrijk is om deze (religieuze c.q. spirituele) betekenis mee te nemen in de behandeling.

Of dit altijd gebeurt is een beetje de vraag, maar bij PsychoseNet denken we dat het belangrijk is om hier rekening mee te houden.

Hope this helps,

Jim

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 50-65
Beantwoord door: Jim van Os op 23 september 2022
Expert Avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Volg Jim op LinkedInFacebookTwitter en YouTube of Wiki.

Via deze link vind je een overzicht van Jim zijn antwoorden in de kennisbank van PsychoseNet.

Jim van Os is auteur van de volgende boeken:

Wist je dat Jim van Os regelmatig nieuwe podcasts, mini-college's en blogs plaatst?

  • Deel deze pagina: