Main content

Vraag

Zeer langzame afbouw van Invega ten gevolge van bewegingsstoornissen. Aanvankelijk verloopt dit goed, houding verbetert, bewegingen ook, persoon voelt zich vrijer, nu echter sedert enkele dagen terug rusteloosheid, niet stil kunnen zitten, mondbewegingen en de hallucinaties of wanen (stemmen) worden sterker, slaapproblemen – kan dit wijzen op een supersensitiviteitspsychose?

Wie kan dit /hoe kunnen we dit bepalen? Hoe onderscheidt men dergelijke reactieve psychose van een ‘gewone’ psychotische opflakkering? En hoe hierop reageren? Afwachten? Medicatie terug verhogen? Ander antipsychoticum proberen?

Antwoord

Beste M,

De verschijnselen die je schetst zouden kunnen passen bij dopaminesupersensitiviteit.

Dopaminesupersensitiviteit is niet met een test vast te stellen. Het is een vermoeden op basis van verschijnselen zoals beschreven in de blog (https://www.psychosenet.nl/antipsychotica-en-dss/). Het is een combinatie van de volgende verschijnselen:

+Abnormale bewegingen – ook wel tardieve dyskinesie genoemd

+Toenemende psychosegevoeligheid

+Steeds meer medicatie nodig hebben om psychose te onderdrukken

+Steeds vaker psychotische ontregeling na stressvolle gebeurtenissen

Gezien de bijwerkingen kan het geboden zijn om van medicatie te wisselen. Hier zijn geen harde beslisregels voor (omdat er zoveel variatie is tussen mensen in de reactie op medicatie), maar solian kan dan zeker een optie zijn. Echter dit moeten jullie in samenspraak met de psychiater beslissen....

Greetz Jim

Beantwoord door: Jim van Os op 15 juli 2017
  • Deel deze pagina: