Main content

Vraag

Ik gebruik amisulpride en clozapine.

Twee jaar geleden gebruikte ik alleen clozapine 220 mg, toen ben ik 25 kilo aangekomen. Nu heb ik een medicatie-switch gedaan en neem ik 600 mg amisulpride en 25 mg clozapine. Desondanks kan ik niet afvallen.

Heeft u een advies?

Antwoord

Beste M.,

Gewichtstoename is een vervelende en vaak hardnekkige bijwerking van veel medicatie. De Generieke Module Bijwerkingen (zie: www.ggzstandaarden.nl) adviseert daarover:

"Deskundigen zijn van mening dat bij gewichtstoename door olanzapine overstappen op aripiprazol overwogen kan worden; bij sommigen leidt dit tot enig gewichtsverlies. Wanneer men liever niet voor aripiprazol kiest, kan het gewichtsneutrale antipsychoticum amisulpride, ziprasidon of lurasidon eventueel als alternatief worden overwogen. Bij gewichtstoename door andere antipsychotica zijn deskundigen van mening dat een switch geprobeerd kan worden, hoewel bewijs uit de literatuur ontbreekt.
Deskundigen zijn van mening dat bij hogere doseringen olanzapine of clozapine dosisreductie niet helpt om verdere gewichtstoename te voorkomen.
Overweeg toevoegen van medicatie, zoals metformine. Toevoegen van metformine moet gebeuren in afstemming met een arts die hier ervaring mee heeft.
Indicatie: bij een klinisch relevante gewichtstoename (vast te stellen in overleg met de patiënt; vaak wordt ≥7% aangehouden) wanneer voorgenoemde stappen – leefstijl en evt. switch – onvoldoende succesvol waren.
Bij clozapine: overweeg toevoegen van aripiprazol. Dit kan metabole effecten verminderen."

Kortom: het begint altijd met zoeken naar alternatieve medicatie (hoewel veel antipsychotica gewichtstoename veroorzaken) en leefstijlmaatregelen (dieet, activiteit). Eventueel kan een medicijn worden toegevoegd om dat te ondersteunen, maar bedenk dat elk nieuw medicijn weer andere bijwerkingen kan geven.

In jouw geval is het de vraag of amisulpride zonder clozapine ook effectief is om je mentale evenwicht te behouden. Dat kan ik natuurlijk niet beoordelen, maar moet je met de arts/psychiater bespreken die de medicatie voorschrijft.

Met vriendelijke groet,

Ralph Kupka


Biografie - Ralph Kupka

Prof. dr. Ralph Kupka is hoogleraar Bipolaire Stoornissen, verbonden aan het VU Medisch Centrum (Amsterdam UMC), en psychiater bij GGZinGeest (Amsterdam) en Altrecht (Utrecht). Hij is voorzitter van het landelijk Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen (KenBiS) en  Vice-President of Education van de International Society for Bipolar Disorders (ISBD).

Ralph Kupka werkt sinds 25 jaar in nationale en internationale onderzoeksconsortia op het gebied van bipolaire stemmingsstoornissen, en is eindredacteur van het eerste Handboek Bipolaire Stoornissen. Hij was voorzitter van de richtlijncommissie bipolaire stoornissen en bestuurslid van AKWA, het kwaliteitsinstituut voor de GGZ.

Meer informatie over medicatie:

Deze vraag is gesteld door een man in de leeftijdscategorie 35-50
Beantwoord door: Ralph Kupka op 23 maart 2022
  • Deel deze pagina: