Main content

Vraag

Ik gebruik paliperidon in de vorm van depotmedicatie. Ik wil graag overstappen op orale medicatie omdat ik veel last heb van bijwerkingen, en ik ervaar iedere keer veel stress en angst als ik de injectie moet krijgen.

Ik wil het in pilvorm zodat de dosering makkelijker aangepast kan worden of dat ik makkelijker kan wisselen van antipsychoticum.

Hoe bouw je depotmedicatie af?

Antwoord

Beste S.,

Om depotmedicatie verantwoord geleidelijk af te kunnen bouwen, moet je eerst overstappen op medicatie die je iedere dag moet innemen. Dat ben jij al van plan, dus de eerste belangrijke horde heb je daarmee al genomen.

Verantwoord afbouwen doe je door de dosis in kleine stapjes te verlagen, waarbij stapjes naar het einde toe, als de dosis steeds lager wordt, steeds kleiner moeten worden. Dat is nodig om onttrekkingsverschijnselen tijdens het afbouwen zoveel mogelijk te voorkomen. Met behulp van de standaarddoseringen die farmaceutische bedrijven leveren, kan je behandelaar je hiermee in de praktijk niet goed helpen. Met behulp van taperingstrips, die je behandelaar aan jou kan voorschrijven, kan dat wel.

Belangrijk is dat je tijdens het afbouwen goed oplet hoe dat voor jou gaat. Bij afbouwmedicatie zit hiervoor een zelfmonitoringformulier dat je één keer per dag moet invullen. Dat is niet moeilijk en kost je niet veel tijd. Door dit te doen help je jezelf en je behandelaar om het afbouwen zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat is zo omdat je dan klachten door het afbouwen (onttrekkingsverschijnselen) zo snel mogelijk opmerkt zodat daaraan iets gedaan kan worden voordat ze te erg worden.

Wat je dan bijvoorbeeld kunt doen is een tijdje op dezelfde dosis blijven (te stabiliseren) tot je klachten weer weggaan, dan kun je daarna weer verder gaan met afbouwen, maar dan langzamer. Een andere mogelijkheid is om wel verder te gaan met afbouwen en alleen de afbouwsnelheid te verlagen. Wat je het beste kunt doen zal afhangen van de situatie. Daarover moet je overleggen met de behandelaar die je begeleidt en die je dit antwoord ook kunt laten lezen.

Belangrijk is ten slotte, dat je ook nadat je helemaal gestopt bent, samen met je behandelaar nog een tijd goed op blijft letten hoe het met je gaat. Het kan soms namelijk nog een tijd duren voordat je je weer helemaal hersteld voelt nadat je je paliperidon helemaal hebt afgebouwd. Hoe dat voor jou zal gaan kan niet goed worden voorspeld. Het is mogelijk dat dat voor jou allemaal heel erg mee zal vallen maar zeker is dat niet.

Ik hoop dat dit antwoord je zal helpen om in goed overleg met je behandelaar je paliperidon af te bouwen.

Vriendelijke groet,

Peter


Logo biografie Peter Groot

Dr. Peter C. Groot, onderzoeker en ervaringsdeskundige, User Research Centre, Utrecht University UMC.

INFORMATIE OVER AFBOUWMEDICATIE: (taperingstrips, stabilisatiestrips, switch-strips en strips op maat) en hoe die kan worden voorgeschreven is te vinden op www.taperingstrip.nl (dit is een website van het User Research Center NL).

VERGOEDING VAN AFBOUWMEDICATIE: hierover is helaas nog steeds onduidelijkheid. Enkele zorgverzekeraars (met name DSW en ENO) vergoeden afbouwmedicatie, de meeste andere doen dat (nog) niet. Meer informatie hierover is te vinden bij de Vereniging Afbouwmedicatie, die strijdt voor vergoeding.

TIPS VOOR HET AFBOUWEN VAN MEDICATIE van Prof. dr. Jim van Os: https://www.psychosenet.nl/medicatie/medicatie-afbouwen/tips-voor-het-afbouwen-van-medicatie/

Meer informatie over medicatie:

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 20-35
Beantwoord door: Peter Groot op 19 maart 2021
  • Deel deze pagina: