Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Timo van Kempen heeft ruim 30 jaar werkervaring in de GGZ als verpleegkundige, sociotherapeut en runningtherapeut. Ook werkt hij als Logotherapeut en Geestelijk Verzorger. Zijn expertisen bij PsychoseNet zijn vragen over zingeving, levensbeschouwing, spiritualiteit en religie.

Ik ervaar een fijne aanwezigheid van God, en gekmakende gedachten. Is hier een verklaring voor?

Vraag

Sinds een tijd heb ik een psychose waarin God erg centraal staat. Daar word ik erg gelukkig van, omdat ik meer zelfliefde ben gaan ervaren. Maar tegelijkertijd neem ik ook allemaal vreemde energiegolven waar. En heel veel gekmakende tinnitus, waardoor ik bijna niet meer kan slapen. Ook voel ik in mijn hoofd heel veel spanning, waardoor ik automatisch beweeg. Het lijkt of geest en lichaam gescheiden zijn. Daarnaast heb ik ’s nachts last van een vervelende stem over zelfmoord. Verder ben ik wel bewust bezig met de wereld, zoals het milieu. Het is allemaal heel vreemd, zou hier een verklaring voor zijn?

Antwoord

Wat goed dat je deze vraag stelt. Want het is duidelijk dat je in een zeer turbulente periode zit. Fijn dat je veel zelfliefde ervaart! Maar je hebt ook te maken met serieuze klachten, zowel lichamelijk als psychisch. Het kan goed zijn trouwens dat die met elkaar te maken hebben en elkaar beïnvloeden en mogelijk versterken….

Je schrijft dat je als diagnose ‘atypische psychose’ kreeg. Het komt vaak voor dat in een psychose God een rol speelt. Het lijkt mij positief dat je hierdoor meer zelfliefde ervaart. Maar het geluk dat je ervaart heeft nu ook een enorme keerzijde voor je: de nachtelijke stem over zelfmoord.

Persoonlijk vind ik het erg belangrijk om naar de inhoudelijke kant van deze ervaringen te kijken. En dan komt de thematiek  ‘goed en kwaad’ volgens mij in beeld. In andere woorden: positieve en negatieve impulsen en ervaringen van ‘het goede’ en ‘het slechte’. Dit zijn krachten die in ieder mens een rol spelen en soms beurtelings de overhand krijgen. Op zich is dat niet vreemd of ongezond. Integendeel: mensen die deze beide krachten innerlijk met elkaar in balans weten te brengen, lukt het doorgaans in goede harmonie met zichzelf en hun omgeving te leven.

Echter: wat jij beschrijft, komt mij in de huidige fase voor als zorgwekkend, omdat de balans juist weg lijkt. Mede ook omdat je zulke serieuze en hevige lichamelijke klachten hebt (en ook al hebt moeten doorstaan). Vanwege ook je tinnitus-klachten en slaapgebrek kan dit een enorme uitputtingsslag worden. Meer nog dan het nu waarschijnlijk al voor je is, ondanks ook de positieve Godservaring.

Het is enorm belangrijk dat je allereerst een manier vindt om weer goed te slapen. Deskundige hulp zou ik zeker overwegen in jouw situatie. Kun je het hier over hebben met de ervaringsdeskundige? Heeft hij of zij goede suggesties waar je terecht kunt? Ook voor lichamelijke controle vanwege je bloeddruk en tinnitus?

De inhoud van je ervaringen verdienen zeker ook aandacht. De dingen die je beschrijft behoren tot ons brede menselijk spectrum van waarnemingsmogelijkheden. In je email lees ik dat je goed in staat bent om naar binnen te kijken en je bewust bent van wat er in je leeft. Dat is knap en positief. Ook daarmee kun je je voordeel doen om je lichaam en geest weer bij elkaar te krijgen en de betekenissen te kunnen duiden. Je zou eens kunnen kijken of de benadering van de Stichting Leven met Stemmen en het werk en de visie van Marius Romme je aanspreken.

Zorg goed voor jezelf, koester de zuivere kant die in je opkomt. Voorkom dat de negatieve stem de overhand krijgt en zorg ervoor dat je dit niet allemaal in je eentje of zelf hoeft op te lossen. Ik adviseer je in deze fase in ieder geval goed contact te blijven houden met de ervaringsdeskundige en/of andere mensen met wie je je verbonden voelt.

Heel veel succes en hartelijke groet,

Timo

Deze vraag is gesteld door een vrouw in de leeftijdscategorie 58
Beantwoord door: Timo van Kempen op 12 maart 2020

Gerelateerd

Meer over

overige onderwerpen
Spiritualiteit

Lees ook