Veel gezochte termen

De PsychoseNet Kennisbank

Beantwoord door

Auteur

expert avatar

Jim van Os is een herstelgerichte psychiater, hoogleraar psychiatrische epidemiologie en Voorzitter Divisie Hersenen, UMC Utrecht. Hij werkt op het raakvlak van ‘harde’ breinwetenschap, gezondheidszorgonderzoek, kunst en subjectieve ervaringen van mensen met ‘lived experience’ in de GGZ. Jim is ook familielid van mensen met psychosegevoeligheid.

Zijn er instellingen voor mensen met schizofrenie?

Vraag

Zijn er ook instellingen waar je als patiënt met schizofrenie permanent kan wonen?

Antwoord

Hey W.!

Dank voor je vraag!

Het antwoord is: yes! In Nederland zijn er inderdaad woonvormen en instellingen waar mensen met schizofrenie of vergelijkbare psychische aandoeningen permanent kunnen wonen. Deze voorzieningen zijn erop gericht om een veilige, stabiele en ondersteunende omgeving te bieden. De manier waarop dit georganiseerd is, hangt af van de behoeften van de individuele patiënt en de beschikbare voorzieningen.

Er zijn verschillende soorten woonvormen beschikbaar, variërend van begeleid wonen (waar enige mate van zelfstandigheid mogelijk is met ondersteuning) tot meer intensieve woonvormen zoals beschermde woonvormen of psychiatrische instellingen waar 24-uurszorg beschikbaar is.

Deze woonvormen zijn verspreid over Nederland. De locatie en het type instelling hangen af van de specifieke behoeften en voorkeuren van de patiënt, evenals van de beschikbaarheid in de regio.

De financiering van permanente woonvoorzieningen voor mensen met een psychische diagnose zoals schizofrenie valt meestal onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Om in aanmerking te komen voor langdurige zorg uit de Wlz, moet je een indicatie aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of je in aanmerking komt voor langdurige zorg.

Om een aanvraag te doen voor langdurige zorg, kun je contact opnemen met het CIZ. Zij zullen beoordelen wat je zorgbehoefte is en of je in aanmerking komt. Het is aan te raden om dit proces samen met je behandelaar of een casemanager te doorlopen. Best wel bureaucratisch allemaal!

Afhankelijk van je inkomen en vermogen kan er een eigen bijdrage gevraagd worden voor langdurige zorg uit de Wlz. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent de hoogte van deze eigen bijdrage.

Kom je hier alleen uit? Best wel lastig dus! Maar voor hulp bij het aanvragen van langdurige zorg uit de Wlz of het vinden van een geschikte woonvorm kun je terecht bij een cliëntondersteuner. Deze ondersteuners zijn onafhankelijk en kunnen je helpen bij het maken van keuzes in de zorg.

Hope this helps!

Greetz Jim

Beantwoord door: Jim van Os op 18 december 2023

Gerelateerd

Meer over

Psychosegevoeligheid

Lees ook